×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Amatørmessig opprensking

Mats Hanssen (30) som har hytte på Grytøya, er mildt sagt oppgitt over opprenskingen som har foregått etter dieselutslippet sist uke. Det var fra en dieseltank tilhørende Nordlaks på ei fôrflåte som lekkasjen skjedde fra. Nordlaks mener de har gjort så godt de kunne under de rådende forholdene.

Her svømmer en ærfugl med to kyllinger gjennom dieselsølet i sundet mellom Bjarkøy og Grytøy. Foto: Mats Hanssen

- Nå er dieselen overalt rundt Grytøya og Bjarkøya, sier han til Kyst og Fjord. Fôrflåten ligger i sundet mellom Bjarkøya og Grytøya, nærmere Grytøya.

De har hatt hytta der siden 2005.

Begrenset effekt

Etter at utslippet ble oppdaget, ble det lagt ut lenser for å begrense omfanget av skaden. Hanssen sier at lensene hadde en svært begrenset effekt fordi de etter alt å dømme hadde lagt lenge på lager og hadde liten virkning da de ble lagt ut i havet.

mats hanssen beskjært

Mats Hanssen jobber i Nordsjøen. – Hvis vi hadde gjort noe lignende der, ville vi bli satt på første helikopter til land.

- Da det blåste opp like før helga, bar hele dieselflaket gjennom lensene og ble spredd over et stort område. Det er diesel også på vestsiden av Bjarkøya, sier han etter å ha kjørt rundt i egen båt for å dokumentere utslippets skadeomfang.

Utslippet ble oppdaget mandag i forrige uke og i en pressemelding fra Nordlaks, opplyses det at det rant ut 5000 liter diesel. Siden saken er anmeldt og etterforskes av politiet, er det ikke kommet nye opplysninger som kan presisere dette tallet.

- Toppen på amatørskap

- Det er svært beklagelig at det har lekt ut diesel fra vårt anlegg, og at dette har havnet i sjøen. I tillegg til å rydde opp jobber vi også med å få finne årsaken til at utslippet har skjedd, skrev kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks i pressemeldingen.

Mats Hanssen jobber i Nordsjøen som driller. Han har arbeidet innen offshore siden 2008.

- Hvis vi hadde hatt et utslipp i Nordsjøen i nærheten av dette omfanget hadde vi blitt sendt rett på land. Der er det strenge regler for å unngå utslipp. Derfor kan jeg ikke si annet enn at dette er toppen på amatørskap. De har verken hatt rett utstyr og har åpenbart heller ikke kompetanse til å håndtere slike situasjoner, sier Hanssen til Kyst og Fjord.

tilgriset strandsone

Etter at det blåste opp før helga, ble større områder tilgriset.

Hanssens familie har om lag 500 – 600 meter strandlinje på Grytøya. Da lensene ble lag ut, var det tre grunneiere som fikk dieselen opp i fjæra, Hanssen-familien, en nabo av dem og Harstad kommune.

Det ble ifølge Mats Hanssen lagt ut såkalt oljebark langs fjæra for at dieselen skulle kunne tas opp og ikke samle seg.

- Heller ikke dette har vært spesielt vellykket all den stund den må feies opp eller graves opp siden den har lagt seg mellom steiner. Jeg vil si det så sterkt at de kunne like gjerne ha sittet på flåten og drukket kaffe.

Tilgrisede kyllinger

Han har sett flere fugler i området med kyllinger som svømmer i diesel-flakene. Tilgriset fugl har små sjanser til å overleve når det blir kaldere i været.

- Det er også gytefelt for kysttorsk i området. Nå er yngelen høyt oppe i sjøen for å beite på rauåta. Da har den heller ingen sjanser mot utslippet. Så denne sårbare arten vil nok trolig ikke få tilvekst i år i dette området, kanskje snarere tvert imot, sier Mats Hanssen.

– Vi er kjent med nabo Mats Hanssens kritikk mot oppryddingsaksjonen. Jeg forstår at han er frustrert. Dette er absolutt en situasjon vi skulle vært foruten - men når det først har lekket diesel så gjør Nordlaks det vi skal og rydder opp så godt som mulig, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen.

– Nordlaks har hele veien samarbeidet godt med lokale myndigheter i Harstad brann og redning samt ansvarlig myndighet som er Kystverket. I tillegg har Nordlaks hentet inn ekstern kompetanse for å lede og planlegge aksjonen, og vi har løpende oppdatert myndighetene med handlingsplaner og status for gjennomføring. De tiltakene vi har iverksatt er gjort etter råd fra både våre faglige rådgivere og i dialog med kompetente myndigheter.

– Vi har hele veien gjort det som har vært mulig for å redusere skadevirkningene av uhellet, når det først har skjedd, sier Martinussen.

På forsiden nå