×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Anbefaler 70.000 tonn

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) anbefaler at det kan fiskes inntil 70.000 tonn reker i Barentshavet i 2019.

– Rådet er i samsvar med målsettingen om maksimalt langtidsutbytte, sier havforsker Harald Gjøsæter. Foto: Havforskningsinstituttet

– Rådet er i samsvar med målsettingen om maksimalt langtidsutbytte. Det er også tatt føre-var-hensyn, fordi fangster tilsvarende maksimalt langtidsutbytte ville innebære en veldig stor økning sammenlignet med historiske fangster, sier havforsker Harald Gjøsæter. 

Han er norsk medlem i ICES sin rådgivingskomité (ACOM). Det er femte år på rad at ICES tilrår rekefangster på inntil 70.000 tonn.

Bærekraftig bestand

Rekebestanden i Barentshavet er bærekraftig, og havforskernes estimat viser at den holder seg over nivået som gir maksimalt langtidsutbytte.
– De siste åra har fiskeflåten tatt mye mindre enn det som er anbefalt, framholder Gjøsæter.

Økning i år

De siste ti årene har det vært fisket omtrent 30.000 tonn reker i Barentshavet. I 2017 tok norske og russiske fartøy vel 10.000 tonn reker, mens fartøy fr EU, Færøyane og Grønland til sammen fisket bortimot 20.000 tonn. Rekefisket i Barentshavet har variert mye opp gjennom årene. Høydepunktet var i perioden 1983–85. Da ble det tatt mer enn 100.000 tonn reker i hvert av disse tre åra.
– I år har det vært fisket mer reker enn på flere år, og det samlede kvantumet for 2018 ser ut til å bli på rundt 45.000 tonn, avslutter Gjøsæter.

På forsiden nå