Kyst og Fjord

Anmelder spøkelsesteinene

Miljøpartiet De Grønne mener de etterlatte snøkrabbeteinene i Barentshavet er miljøkriminalitet av verste sort.

8600 spøkelsesteiner ble fjernet i sommer. 

Foto: Fiskeridirektoratet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I en pressemelding søndag skriver fiskeripolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne Toine C. Sannes at det er viktig å finne ut hvem som står bak dumpingen. Hele 8600 krabbeteiner ble i juli tatt opp under et rensketokt  som ble gjennomført under sommerens fredningsperiode, da snøkrabben er i skallskifte.

- Dette kaller jeg miljøkriminalitet av verste sort. Her er det snakk om enorme mengder plast som er blitt dumpet i Barentshavet, og slik jeg ser det, med vitende og vilje. At bruk kan gå tapt, er ikke uvanlig, og da skal det meldes inn til myndighetene. Men titusenvis av krabbeteiner blir ikke borte ved et uhell. Dessuten vil disse plast teinene drive spøkelsesfiske, omtrent til evig tid. Det er rett og slett ikke til å tro at vi har norske fiskere med slike holdninger, de gjør dessverre skam på en hel næring med hovedsaklig seriøse aktører, skriver Sannes.

Miljøpartiet De Grønne var aldri i tvil om at dette forholdet måtte anmeldes. 

- Nå håper jeg at politiet klarer å finne ut hvem som har begått dette lovbruddet, og at det vil føre til en dom i rettsvesenet. Vi kan ikke være bekjent av slikt i 2018. Tida da havet ble brukt som søppelplass er forbi. 

Ifølge avisa Nordlys er det ikke avklart om saken vil bli etterforsket.

- Vi har motatt en anmeldelse, men har ennå ikke tatt stilling til om vi skal igangsette en etterforsking av forholdet, sier kommunikasjonssjef ved Troms Politidistrikt Asbjørn Bartnes til Nordlys.

Opprettet 05.11.2018 07:45. Sist oppdatert 05.11.2018 07:45

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS