×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Anmeldes for misbruk av strandryddepenger

En forening i Brønnøysund skal ifølge anklagen ha reist på tur og handlet privat moro for tilskuddspenger.

Miljødirektoratet har gått til anmeldelse av en foreningsleder i Brønnøysund. Foto: Bo Eide

Foreningen ble i 2017 tildelt 850 000 kroner for sin strandryddeaksjon. Men ifølge Brønnøysunds avis var Miljødirektoratet såpass misfornøyd med det som kom frem i rapporteringen av pengebruken, at de har gått til anmeldelse.

Direktoratet mener det har blitt tatt private utlegg av midlene, blant annet for dårlig dokumentasjon av bakgrunnen for utbetaling til privatpersoner med tilknytning til laget.

Lederen i foreninga forklarer til NRK Nordland at deler av det omstridte beløpet handler om innkjøp av klær som ble ødelagt under innsamlingsjobben.

At det i tillegg ble handlet inn alkohol og tobakk, samt spandert oktoberfestbilletter, handlet om å gi en påskjønnelse til dem som hadde stått på i 3,5 måneder for å rydde avfall sammen med ham.

Hele tilskuddet ble utbetalt til mannens private konto, og han erkjenner at han skulle hatt bedre kontroll med bruken av midlene.

– Det har dessverre vært litt rot i regnskapet, på grunn en familiær situasjon. Jeg er i dialog med Miljødirektoratet og har tilbakebetalt deler av beløpet. Og håper de går med på en betalingsløsning med meg.

Også Miljødirektoratet erkjenner forbedringspotensial.
– I etterpåklokskapens lys ser vi at kontrollen av denne søknaden kunne ha vært bedre. I 2017 var dette en ganske ny tilskuddsordning og vi har etter dette satt strengere vilkår for tildeling av midler, sier seksjonsleder Kristine Mordal Hessen til NRK.

Foreningen samlet i 2017 inn 16,3 tonn strandavfall.

På forsiden nå