×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Ap kan ikke påstå at iskant-vedtaket bygger på oppdatert kunnskap

Onsdag kveld sikrer Arbeiderpartiet flertall for regjeringens forslag til iskant, med en grense for oljeaktivitet i nord på 15% isfrekvens. Natur og Ungdom mener Arbeiderpartiet er feige i møte med oljeinteressene. 

Dette er ikke et miljøparti eller kunnskapsparti verdig, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom om Aps holdning i forhold til behandlingen av iskant-spørsmålet i Stortinget. Foto: Dag Erlandsen

- Arbeiderpartiet prøver å framstå som et miljøparti, men de tør ikke å ta konsekvensene. De må klare å ta noen standpunkt som er upopulære hos oljenæringa. Regjeringas iskant på 15 % isfrekvens har ingen faglig grunnlag, og gir alt for dårlig beskyttelse av den verdifulle iskantsonen. Dette er ikke et miljøparti eller kunnskapsparti verdig, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom. 

- Både regjeringa og Ap mener at iskantsonen et viktig område med økosystemer som må beskyttes mot oljeboring. Da er det utrolig skuffende og respektløst å ikke lytte til havforskerne som er helt tydelig i sine råd om hvor den iskantsonen ligger. Gang på gang har Miljødirektoratet, Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet frarådet oljeaktivitet nord for 0,5 % isfrekvens. Det har ikke Ap lyttet til. Arbeiderpartiet kan ikke påstå at iskant-vedtaket bygger på oppdatert kunnskap, sier Woie. 

- Oljeaktivitet fører med seg kontinuerlige små utslipp av kjemikalier, og jevnlige seismikkskytinger som forstyrrer livet i havet, i tillegg til risikoen for svært skadelige oljeutslipp. Uansett hvor mye mer miljøvennlig og trygg norsk oljeteknologi er enn olje i andre land, så er det en belastning for havområdene som Norge har ansvar for. Dette er en trussel mot fiskebestander, sjøpattedyr og sjøfugler i Barentshavet som kommer på toppen av eksisterende trusler: Plastforsøpling, havoppvarming, havforsuring, miljøgifter, seismikk og skipstrafikk, sier Woie. 

På forsiden nå