×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Avlyser medlemsmøtet

Norges Småkvalfangerlag avlyser medlemsmøtet den 11. desember, etter styreleder Ole Mindor Myklebusts plutselige bortgang.

Avlyst: Medlemsmøtet i kvalfangerlaget er avlyst. Her fra årsmøtet i 2017. Foto: Dag Erlandsen

- Styret har med bakgrunn i den utfordrende situasjonen med Covid 19 besluttet å avlyse medlemsmøtet. Det at styreleder Ole Mindor Myklebust plutselig gikk bort har også bidratt til at styret har tatt en slik avgjørelse. Ole Mindors bortgang representerer et stort tap for kvalfangstnæringen og hans stemme vil bli savnet i arbeidet med å løfte opp denne næringen, skriver laget i en pressemelding.

Tidligere i høst besluttet styret å avholde et medlemsmøte i Svolvær den 11. desember. Laget har årsmøte annet hvert år og etter fjorårets årsmøte stod det medlemsmøte på årsplanen.

Etter styrelederens bortgang har nestleder Bjørn Rikard Andersen fra Reine rykket opp til fungerende styreleder frem til neste årsmøte. Bjørn Hugo Bendiksen, også han fra Reine, er konstituert som nestleder.

Styret har besluttet å avholde et styremøte medio desember der en kommer til å ta opp til drøfting en del saker som har betydning for kvalfangsten.

På forsiden nå