×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Avviste unge fiskere kan få kvote

Fiskeridirektoratet skal gå gjennom egen saksbehandling av rekrutteringskvote-tildelinger de siste fem årene. De riktige kandidatene kan ha blitt forbigått. Disse kan nå fram gjennom ny saksbehandling.

Unge fiskere som ikke fikk rekrutteringskvote  på grunn av en saksbehandlingstabbe, får nytt håp. Foto: Illustrasjonsfoto

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

Fiskeridirektoratet region Nord skal på oppdrag fra hovedkontoret i Fiskeridirektoratet foreta en ny gjennomgang av saksbehandlingen knyttet til rekrutteringsadgang for yngre fiskere.

- Bakgrunnen for gjennomgangen er feiltolking av kriteriene som ligger til grunn for tildelingene, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Direktør Aksel Eikemo Fiskeridirektoratets ressursavdeling sier at det kan bli aktuelt å tildele rekrutteringskvoter tilk de som eventuelt har blitt forbigått.

- Det kan bli en realitet, ja, sier han til Kyst og Fjord.

Ved tildelingen av rekrutteringsadganger for 2019 ble det avdekket at Fiskeridirektoratet region Nord, som har det nasjonale ansvaret for saksbehandling av rekrutteringsadganger, har vurdert ett av kriteriene feil. I klagerunden etter den foreløpige tildelingen ble det klart at et midlertidig tilsagn ble omgjort slik at en annen rykket opp og fikk tildelt rekrutteringskvote.

Dette har gjort at direktoratet vil se på tildelinger som har foregått de siste fem årene. Det vil bli ettergått om saksbehandlingsfeil kan ha gjort at riktige kandidater ble forbigått.

– Vi ønsker at region Nord skal vurdere om det kan være andre som kan ha falt ut også i tidligere tildelinger som skulle hatt rekrutteringsadgang slik kriteriene sier. Vi gjør oppmerksom på at denne gjennomgangen kun gjelder de årene hvor disse kriteriene har vært gjeldene, det vil si fem år tilbake, sier direktør Aksel Eikemo i Ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Han forklarer hvorfor det denne gangen tok langt mer tid enn de tre ukene som direkjtoratet skulle holde seg innenfor.

- For å være helt sikker på at tolkningen var riktig, kontaktet vi Fiskeridepartementet for å få en tolkning av loven. Dette tok en del tid og vi hadde jul og nyttår innimellom. Det er forklaringen, sier Eikemo til Kyst og Fjord.

Les hele saken her.

På forsiden nå