×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Båtsfjord - fiskerihovedstaden i nord

Geir Ove Bakken Ap hovedutvalgsleder samferdselRunar Sjåstad Ap stortingsrepresentant

Debatt

GRATULERER: Ap-politierne Geir Ove Bakken (t.v.) og Runar Sjåstad gratulerer ordfører Geir Knutsen (midten).

Båtsfjord er en framtidsrettet kommune som legger til viktigste næringer, fiskerinæringen. Infrastrukturinvesteringer til nærmere 170 millioner kroner de siste sju-åtte årene betyr svært mye for næringsutviklingen.
Båtsfjord kommune ved ordfører Geir Knutsen og havnevesen er usedvanlig flink til å samarbeide med Kystverket, Samferdselsdepartementet, Fiskeridepartementet, Enova, og Finnmark fylkeskommunen for å realisere prosjekter. Det krever klokskap og samarbeidsevner med mange aktører involvert. Ikke minst, evnen til å skaffe midler til havneformål, hvor det er svært mange «om beinet».
Areal og infrastruktur for et nytt foredlingsanlegg for hvitfisk i verdensklasse ligger klart. Landstrøm, nytt foredlingsanlegg, vindkraft og det grønne skiftet realiseres i fiskerihovedstaden Båtsfjord.
Investeringene i Båtsfjord gir arbeid og inntekt til folk. En inntekt til å leve av og å kunne bo godt i vårt vakre fylke.
Båtsfjordinger, dokker bor i en god kommune og skal være stolt over å ha en politisk ledelse som har gjennomføringskraft og får mye til.
Gratulerer med ny fiskerihavn med landstrøm.

På forsiden nå