×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Bærekraft krever at det tas nye grep

Dersom bærekraft skal tas på alvor, mener havforskningsdirektør Sissel Rogne at det må tas omfattende og nye grep. 

Havforskningsinstituttet er en av pådriverne for The Ocean-konferansen. Fra venstre: Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger er medlem av programkomiteen, mens havforskningsdirektør Sissel Rogne og programleder Peter Haugan er «keynote speakers». Foto: Torny Aarbakke/HI

– Skal vi ta bærekraft på alvor, kan vi ikke fortsette som før, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne som sammen med havmiljøet i Bergen samler kreftene og arrangerer konferansen «The Ocean» om et par ukers tid. 

Rogne ønsker å starte en samtale om konsekvensene av det mennesker holder på med til lands og vanns – aktiviteter som har stor betydning for havets mange viktige roller. Havforskningsdirektøren mener bærekraftig forvaltning vil bety at vi må ta noen grep for omstilling som kommer til å gjøre «vondt» om vi skal greie å nå målene vi har satt, skriver Havforskningsinstituttet. 

– Havet er ikke bare et oljefat og et matfat. Havet har en svært viktig rolle for klimaet og miljøet vårt. Havet er som den ene lungelappen til kloden vår. Ikke bare skjer halvparten av verdens oksygenproduksjon i havet, havet er også jordens termostat, og har tatt opp i seg brorparten av den siste tids oppvarming, sier Rogne.

Havforskningsinstituttet er blant initiativtakerne og arrangørene av The Ocean.

– Konferansen setter søkelys på en bærekraftig fremtid for våre havområder, forteller Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet og en del av programkomiteen for den nye konferansen.

På forsiden nå