×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Banebrytende fra Havforskningsinstituttet

Tidligere har forskere bare klart å følge blåskjell i fire–fem dager. Men nå har de fått til det som tidligere er beskrevet som utenkelig: De har fulgt blåskjellene gjennom et helt år.

Her samler tekniker Cathinka Krogness inn blåskjell-avføring. Den kan avsløre mye om spisevanene til skjellene. Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Blåskjell som lever langs norskekysten opplever ofte svært hurtige og store endringer i både miljø og tilgang til mat. To av hovedspørsmålene i skjellforskning er derfor: Hvor mye spiser egentlig skjellene? Og hvor sårbare er de for endringer?

Nå har HI-forskere endelig data som kan gi svar på dette, skriver Havforskningsinstituttet.

Ved hjelp av ny teknologi har forskerne studert hvordan endringer i miljø og føde påvirker blåskjellenes spisevaner, energiomsetning og vekst gjennom hele 2020. 

De lengste tidsseriene som finnes rundt dette er maks fire-fem dager, fordi arbeidet har blitt gjort manuelt og forskere har måtte jobbe døgnet rundt. Med hjelp av automasjon av datainnhenting, har forskerne nå samlet informasjon i en skala som tidligere har vært helt utenkelig.

– Vi har nå tatt et stort skritt for å forstå hvordan disse dyrene påvirkes av og responderer på hurtige og langsomme endringer i miljø og føde. Jeg har aldri sett så mye skjelldata i hele mitt liv, sier skjellforsker Tore Strohmeier.

På forsiden nå