×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Bedre AIS ved Svalbard

Østsida av Spitsbergen får bedre AIS-dekning. Fire nye vind- og soldrevne AIS-basestasjoner er på plass.

De nye basestasjonene er om lag fire meter høye, er tilpasset arktiske forhold og driftes av solceller, vindturbin og batterier. De fanger opp signaler fra fartøy som seiler opptil 40 nautiske mil ut fra kysten Foto: Kystverket

- Kystverket har i samarbeid med Kongsberg Seatex etablert fire nye vind- og soldrevne AIS-basestasjoner på Svalbard. Med nye basestasjoner på plass er det mulig å se skipsbevegelser i sanntid utenfor østkysten av Svalbards største øy Spitsbergen, skriver Kystverket i en pressemelding.

‒ AIS gir oss et fullverdig trafikkbilde med få sekunders forsinkelse. Med økende trafikk, ekstreme værforhold og store avstander til redningsressurser blir dette en viktig tjeneste for skipsfarten, forvaltingen i miljøsårbare områder, søk- og redningstjenester og andre beredskapsmyndigheter, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Northguider 
De nye AIS-basestasjonene på østkysten av øya Spitsbergen gir kontinuerlig oversikt over skipstrafikk i Hinlopenstredet der Northguider grunnstøtte i 2018. Ytterligere to basestasjoner er planlagt på nordvestkysten. Arbeidet er en del av utbyggingen av AIS-infrastruktur på Svalbard.
Kystverket drifter det nasjonale AIS-nettverket, og distribuerer AIS-data til andre offentlige myndigheter som har myndighetsoppgaver innen sivil trafikkovervåking og beredskap. Data fra Kystverkets AIS-basestasjoner blir distribuert til blant annet Hovedredningssentralene, Sysselmannen på Svalbard og Kystvakten. Tilgang på AIS-data i sanntid gir søk- og redningstjenester mulighet til å raskere lokalisere fartøy i nød og få oversikt over andre skip i området som kan bistå. 

Utviklet for ekstreme forhold
Miljøhensyn og mangel på landbasert infrastruktur som strøm og kommunikasjonsmuligheter i øde områder på Svalbard, krever at de nyeste basestasjonene driftes på vind- og solenergi, i motsetning til tidligere etablerte AIS-basestasjoner på Svalbard som er driftet på landbasert strøm og kommunikasjonsinfrastruktur.

Kystverkets AIS-basestasjonene er utviklet, montert og teknisk driftet av Kongsberg Seatex. De nyeste stasjonene på Svalbard har et miljøvennlig design som skal tåle ekstreme værpåkjenninger, driftes uten landbasert infrastruktur, og fungere i mørketiden. De er en utbedret utgave av AIS-basestasjonen som høsten 2019 ble etablert på Prins Karls Forland på vestkysten av Spitsbergen, som var den første av AIS-basestasjonene på Svalbard som ble satt opp i et område uten infrastruktur eller kommunikasjonsmuligheter. Gjennom høsten og vinteren har basestasjonen på Forlandet tålt ekstreme påkjenninger fra vind, kulde og is.

Fra tidligere har Kystverket syv AIS-basestasjoner i operativ drift på Svalbard. Utbyggingen av AIS-infrastruktur på Svalbard skal fullføres innen utgangen av 2021, og blir utført i samarbeid med Kongsberg Seatex, ressurser fra Sysselmannen på Svalbard, Lufttransport og andre samarbeidspartnere.

‒ Etablering av AIS-overvåking i fjerntliggende områder på Svalbard er et spennende nybrottsarbeid. Løsningene er tuftet på et nært samarbeid med norsk industri og lokalkunnskap fra flere samarbeidspartnere. Flere års samarbeid og utvikling av løsninger har gitt oss verdifull kompetanse og teknologi som er nødvendig for løse utfordringene innen sjøsikkerhet og vern av miljøet i nordområdene, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverket.

Forebyggende
AIS er et tiltak i regjeringens arbeid for å styrke sjøsikkerhet og beredskap. Utbyggingen av AIS på Svalbard er en del av gjennomføringen av Stortingsmelding 35 (2015-2016).

Det automatiske identifikasjonssystemet AIS er et viktig overvåkingsverktøy i den nasjonale maritime beredskapen. AIS gir et kontinuerlig oppdatert situasjonsbilde over skipstrafikken og styrker myndighetenes muligheter for mer effektiv håndtering av ulykker og redningsaksjoner.

‒ Vår målsetting er å ha et like godt bilde over skipstrafikken i farvannene ved Svalbard som vi har langs kysten av fastlands-Norge, og slik bidra til økt sikkerhet og beredskap i sårbare områder, sier Dimmen.

På forsiden nå