×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Begrenser omsetningen av kveite og breiflabb

Norges Råfisklag har innført ukekvoter for fiske av artene på grunn av avsetningsproblemer. Ingen må fiske etter kveite eller breiflabb uten avtale med kjøper.

1,5 tonn kveite og to tonn breiflabb er ukekvoten inntil videre. Foto: Illustrasjonsfoto

Med hjemmel i § 13 i fiskesalgslagsloven innfører arbeidsutvalget i Norges Råfisklag fra og med 2. november 2020 ukekvoter for fartøy som fisker og leverer fersk kveite og breiflabb, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Ukekvotene er satt til 1.500 kg kveite og 2.000 kg breiflabb i rundvekt, der omregning basis leveringstilstand følger Fiskeridirektoratets omregningsfaktorer. For fiske med ikke-merkeregistrerte fartøy (fritidsfartøy) er ukekvoten 200 kg kveite i rundvekt. Dersom kjøper har fastsatt lavere kvoter, må leverende fartøy forholde seg til kvotene fastsatt av kjøper.

Fiskerne må tilpasse fiske og leveranser etter kjøpernes etterspørsel, og ingen må starte fisket uten avtale med kjøper om levering. AU presiserer at grunnlaget for slike kvoter er leveringsdato for fangst på sluttseddel, fra mandag kl 00.00 til søndag kl 24.00. Kvoteoverskridelser vil føre til inndragning av fangstverdi i h.h.t. Fiskesalgslagsloven kapittel 7. Marginale overskridelser kan søkes avregnet over to uker, forutsatt at fartøy har leveranser i begge ukene. Av kvalitetshensyn presiseres at det enkelte fartøy, i samråd med kjøper, i tillegg til fangstbegrensningen i form av ukekvoter må tilpasse sin fisketakt og bruksmengde for å sikre forsvarlig fangsthåndtering og derav leveranser av kvalitetsfisk. Reguleringen gjelder inntil videre og vil bli vurdert fortløpende avhengig av fiske og marked.

På forsiden nå