×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Beklager og ber om ro

I en pressemelding onsdag kveld beklager Lofot-selskapet som eier teinene som ble tatt opp av Kystvakta og Fiskeridirektoratet under en aksjon på Helgeland. 

Teinene var satt i sjøen for lagring, men fanget likevel både fisk og andre sjødyr.  Foto: Fiskeridirektoratet

Saken ble først omtalt av NRK mandag, og handlet om at 800 teiner som i helga ble fjernet av myndighetene etter at selskapet som eier teinene ikke hadde respondert på siste varsel om fjerning. Teinene var ikke satt for å fiske, men ble lagret i havet. Men teinene fanget likevel havdyr, og Fiskeridirektoratet opplyste til NRK at teinene hadde fanget til sammen 5 500 individer. 

Kyst og Fjord ba direktoratet  om oversikt over hvordan dette tallet fordeler seg, og har fått opplyst at fangsten besto av 2 449 snegler, 2 233 taskekrabber, 51 torsk, 37 steinbit, 5 rødspetter og 6 andre fiskeslag. I tillegg handlet det om knapt 10 kilo med andre arter som sjøstjerner, små krabber, pluss rester av krabbe, kreps osv. Enkelte av individene var ifølge direktoratet døde. 

Teinene tilhører selskapet Arctic Sea Harvest på Ballstad i Lofoten. I en pressemelding sendt ut onsdag kveld skriver selskapet: 

- Arctic Sea Harvest (ASH) beklager at rederiets teiner har blitt liggende for lenge i havet. Selv om det ikke er regler om røkting av taskekrabber og kongesnegler foretar vi jevnlig røkting og flytting av våre teiner. Situasjonen som oppstod var et unntakstilfelle med krevende måneder for rederiet pga kollaps i de europeiske markedet, havari på fartøy samt utenlandske leieskipper underlagt reiserestriksjoner pga korona. Vi hadde tro på å kunne gjenoppta fisket tidligere, og vi evnet dessverre ikke da å overskue de konsekvensene vi nå ser. Vi ser at vi skulle strukket oss lengre for å hente opp teinene tidligere, skriver daglig leder Ilone Giske og Christopher McAllister i pressemeldingen. 

Selskapet opplyser at Fiskeridirektoratet i april traff pålegg om å fjerne teinene, med frist til 4. mai.
- Vedtaket ble lagt inn elektronisk i Altinn, og etter eForvaltningsforskriften skal det da sendes melding til oppgitte e-poster/telefonnumre. ASH har imidlertid ikke fått slik melding, og var derfor heller ikke kjent med vedtak før Fiskeridirektoratets tokt, som ellers kunne vært unngått. Vi vet ikke hva dette skyldes, og har spurt Fiskeridirektoratet om dette, og venter på svar.

- Arctic Sea Harvest ønsker å understreke at vi hver eneste dag arbeider for å bygge opp denne nye næringen i Norge. Vi har tett dialog med myndighetene, både Fiskeridirektoratet med hensyn til regelverkets anvendelse for denne uregulerte næringen, mot politikere for å få på plass reguleringer og Havforskningen for å dele informasjon om artene og fiskeriet. Vi ønsker nå å håndtere denne situasjonen, legge den bak oss, og fortsette det gode samarbeid med både myndigheter, våre samarbeidspartnere og næringen for øvrig, skriver Giske.

Saken har fått stor oppmerksomhet i både redaksjonelle media og på sosiale media. 

- De fleste har nå fått uttrykt sin misnøye. Det er rettet meget sterke anklager og personhets på meldinger, mail og sosiale media. Vi ber nå om ro, skriver Ilone Giske og Christopher McAllister i pressemeldingen. 

På forsiden nå