×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Bekymret for Fiskarlaget

Årsmøtet i Sogn og Fjordane Fiskarlag er bekymret for framtida til Norges Fiskarlag. Nå ber laget om en bred indre dialog i organisasjonen for å «finne løsninger som kan sikre og styrke et fremtidsrettet Norges Fiskarlag.»

Geir Magne Røys fra Sogn og Fjordane Fiskarlag var en av innlederne under årsmøtet. Foto: Jan-Erik Indrestrand

- Årsmøtet konstaterer at Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2019 ikke fant grunnlag for å gå videre med organisasjonsprosessen. Dette er beklagelig, heter det i årsmøtevedtaket, som fortsetter:

- Årsmøtet er bekymret for Norges Fiskarlag sin posisjon som en sterk stemme for en samlet fiskerinæring dersom det ikke blir tatt initiativ til en helhetlig organisasjonsendring.

- Norsk fiskerinæring står overfor store endringer de kommende år. Uten en samlet og faglig sterk organisasjon, som representerer hele bredden i fiskeflåten, både sør og nord for 62 grader nord, frykter Årsmøtet at fiskerinæringen og kystsamfunnene blir den tapende part i viktige politiske beslutninger.

- Årsmøtet pålegger styret i Sogn og Fjordane Fiskarlag i kommende årsmøteperiode, å gå i dialog med Norges Fiskarlag, medlemslag og gruppeorganisasjoner for å finne løsninger som kan sikre og styrke et fremtidsrettet Norges Fiskarlag.

På forsiden nå