Kyst og Fjord

Bekymret over telebrudd

- For andre gang på kort tid har det vært et alvorlig brudd på telenettet i Finnmark. Det er flott at både Telenor og samferdselsministeren er på saken, men det viktigste er at det ikke skjer igjen, sier Fiskarlags-leder Kjell Ingebrigtsen.

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag

Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det var fredag at store deler av Øst-Finnmark var uten forbindelse. Kommunene Lebesby, Gamvik, Tana, Vardø, Berlevåg, Båtsfjord, Nordkapp og Porsanger var uten mobilnett, internett og bredbånd. Nødnettet i Berlevåg og Båtsfjord var også nede, og Kystradioen var rammet i en periode på seks timer.

- Kystradioen er som vi alle vet et av de beste sikkerhetsmessige redskap vi har. At Kystradioen ligger nede ser Norge Fiskarlag svært alvorlig på. Heldigvis var det i dette tilfellet et annet fartøy i nærheten som kom til og kunne formidle kontakt med Bodø radio, sier Ingebrigtsen.

Hadde ikke dekning

Lederen i Norges Fiskarlag har den siste uken selv vært på fiske.

- Under fiske ble jeg nok en gang oppmerksom på de store mangler vi har på nettdekning langs kysten. I den daglige aktiviteten på havet er fiskerne, i likhet med andre samfunnsborgere, mer og mer avhengig av at vi har nettilgang.

- Jeg måtte ved flere anledninger forflytte meg for å få dekning og for å få gjort daglige gjøremål. Det er ille nok, men bare småtteri i forhold til det som skjedde i Finnmark, og det viser hvilke utfordringer vi har.  Norge er en stor fiskerinasjon og vi er helt avhengig av at vi som fiskere kan føle at sikkerheten blir ivaretatt på en betryggende måte, poengterer Kjell Ingebrigtsen.

- Det er svært alvorlig når du har et problem på havet og ikke har fremdrift eller lys, slik tre av våre kolleger på «Nordstrand» opplevde fredag. Helt elementært er det når slike situasjoner oppstår at vi kan stole på at vi har et samband som virker.

Ikke første gang

Kjell Ingebrigtsen sier han legger merke til at både dekningsdirektøren i Telenor og samferdselsministeren er på banen denne gangen.

-Dette er selvfølgelig positivt, men det er bare knappe to år siden vi hadde et lignende tilfelle, påpeker han. Vi bad i 2017 de ansvarlige myndighetene gjennomføre en ny risikovurdering for å avklare om de etablerte løsningene ivaretar befolkingen og sjøfarende på en betryggende måte. Vårt spørsmål er: Hva er gjort siden da?

Kjell Ingebrigtsen viser til at Norges Fiskarlag også da understreket hvor alvorlig vi mener det er at sentral infrastruktur mister sin funksjon.

I januar 2017 var det brudd på en fiberkabel i sjø utenfor kysten av Varangerhalvøya, som medførte at mange innbyggere mistet telefonnett, mobilnett og internett i opptil to døgn. Også nødnummer og kystradio i området mistet også da sin funksjon som følge av kabelbruddet.

Også politisk bekymring

Kjell Ingebrigtsen sier han også er kjent med at næringskomiteens Geir Adelsten Iversen (Sp) tirsdag har rettet et spørsmål til skriftlig besvarelse til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren:

Hvordan skal fiskere i Øst-Finnmark kunne være trygge på at en får nødvendig hjelp når uhellet er ute? Vurderer regjeringa å reetablere kystradioen i Vardø? Mange fiskere i Øst-Finnmark har dette som et sterkt ønske.

Opprettet 04.12.2018 12:19. Sist oppdatert 04.12.2018 12:19

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS