×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ber årsmøtet bryte med Norges Fiskarlag

Brudd. Styret i Fiskarlaget Nord ber årsmøtet om å bryte med moderorganisasjonen.

Roger Hansen ber årsmøtet i Fiskarlaget nord vende moderorganisasjonen ryggen. Foto: Øystein Ingilæ

Da årsmøtedelegatene inntok plassene sine i møtesalen på Scandic i Tromsø, lå styrets innstilling klar, et nådeløst brudd med Norges Fiskarlag.

– Umulig konkurransesituasjon
– Årsmøtet konstaterer at Fiskarlaget Nord er satt i en umulig konkurransesituasjon i Norges Fiskarlag. Laget opplever svekket relevans i systemet, heter det i forslaget der de anbefaler brudd.

Styret i Fiskarlaget Nord begrunner forslaget med den endrede maktbalansen i Norges Fiskarlag som de mener har endret fiskarlagets politikk. 

– Årsmøtet mener Fiskarlaget Nords posisjon og organisasjonsmessige forutsetninger må endres dersom laget skal kunne bestå eller utvikle seg som organisasjonsalternativ for kystfiskere, heter det i forslaget. 

Har forsøkt til ingen nytte
I sitt forslag til vedtak i årsmøtesaken om organisasjonsutvikling, framholder styret at Fiskarlaget Nord løpende har forsøkt å gjenopprette lagets posisjon i Norges Fiskarlag. Det mener de ikke har vært mulig gjennom dagens organisasjonsstruktur i moderorganisasjonen.

Derfor krever situasjonen at Fiskarlaget Nord setter seg i reell forhandlingsposisjon. Det kan de kun gjøre gjennom å melde et åpent brudd.

– For å komme i reell forhandlingsposisjon ser årsmøtet det som nødvendig at Fiskarlaget Nord meddeler utmelding av Norges Fiskarlag, og at laget går inn i oppsigelsestid i henhold til Mønsterlovene, skriver administrasjonen i forslaget. 

Tre års oppsigelse
Som en følge av bruddet vil styret i perioden som kommer aktivt søke løsninger som kan bidra til å sikre og styrke organisasjonsalternativet for kystfiskerne i Nord.

– Inntil annet besluttes gjennomføres årlige årsmøter i laget, der organisasjonsmessig status og mulighetsrom skal presenteres og diskuteres, heter det i forslaget.

Utmeldelsen vil ikke skje over natten, ettersom oppsigelsestiden er på tre år. Dermed gis Norges Fiskarlag en rikelig med tid med å komme organisasjonens nordligste lag i møte.

Alternativet er at rundt 900 medlemmer forsvinner.

På forsiden nå