×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ber folk skjerpe seg

Fiskeridirektoratet ser seg nødt til å be folk om å oppføre seg skikkelig i nærheten av kjendishvalen «Hvaldimir».

Hvaldimir har blitt en yndling i nord, men med en slik status følger komplikasjoner.  Foto: Fiskeridirektoratet

- Hvithvalen skal behandles med respekt, slår Fiskeridirektoratet fast i en pressemelding som er sendt ut etter den senere tids medieoppslag om den kjente hvithvalen. 

- Vi minner vi om at alle har plikt til å behandle dyr med omtanke og respekt. Dette følger av dyrevelferdsloven og havressursloven. Brudd på denne loven kan anmeldes og reaksjoner kan bli gitt, slår direktoratet fast.

Skader 
Kjendishvalen «Hvaldimir» har blitt en stor attraksjon på stedene den besøker, og mange vil ha oppmerksomhet fra den. Lokalmedia i Finnmark forteller at folk som ønsker kontakt med hvalen lager mye oppstyr med plasking i vann og banking i skutesider. Noen skal også ha kastet gjenstander etter hvalen. Forskeren som følger hvalen har også konstatert propellskader etter nærkontakt med båter.

 
Hold avstand
I pressemeldingen slår Fiskeridirektoratet fast at hvaler er frittlevende dyr, og at man rent faglig fortsatt er av den mening at hvithvalen må få mulighet til å klare seg selv.

- Vi gjentar samme budskap som tidligere: Vi anbefaler at man ikke mater hvalen. Vi fraråder at man svømmer med hvalen – av sikkerhetshensyn for både mennesker og dyr. Man bør holde avstand til hvalen slik at den ikke blir skadet. Den må få anledning til å tilpasse seg livet i det fri.

På forsiden nå