×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ber krabbefiskerne sørge for leveringsavtale

Råfisklaget opplever problemer med avsetningen på kongekrabbe.

Det er ikke like stor fart i krabbeomsetningen som tidligere, og Råfisklaget ber fiskerne avpasse fisketakten til markedet.  Foto: Arkiv

Eksportørene av kongekrabbe melder om transportproblemer knyttet til redusert flytrafikk til viktige markeder i Asia.

Råfisklaget gikk derfor onsdag ut med en melding om at fiskere som skal starte fiske etter kongekrabbe bes om å holde tett kontakt med sine kjøpere for å sikre at fisketakt og landinger er i overenstemmelse med markedssituasjonen.

På forsiden nå