×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ber om 1.100 tonn brisling

Norges Fiskarlag foreslår at det fastsettes en kystbrislingkvote på til sammen 1.100 tonn for Hardangerfjorden, Sognefjorden og Nordfjord.

Norges Fiskarlag ber om en kystbrislingkvote på til sammen 1.100 tonn for Hardangerfjorden, Sognefjorden og Nordfjord.  Foto: Scanfishphoto

Ut fra Havforskningens vurderinger og anbefalinger foreslår Norges Fiskarlag en kystbrislingkvote på til sammen 1.100 tonn for Hardangerfjorden, Sognefjorden og Nordfjord. 

- Dersom myndighetene velger å følge rådet fra HI om separate kvoter for de enkelte fjorder, tilrår Fiskarlaget at det det settes en kvote på 700 tonn i Hardangerfjorden, 300 tonn i Sognefjorden og 100 tonn i Nordfjord, heter det i brevet fiskarlaget har sendt til Fiskeridirektoratet.

Norges fiskarlag framholder at de forventer at myndighetene lytter til anbefalingen fiskarlaget nå kommer med.

På forsiden nå