Kyst og Fjord

Ber om at NVG-sild overføres

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord har i telefonmøte 21.11.2017 diskutert utviklingen i kystflåtens fiske etter NVG-sild, og fattet følgende vedtak:

Store sildekvoter gjenstår. Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord ber om at kystfiskekvoter kan overføres til neste år.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

«Arbeidsutvalget viser til at kystflåten har et betydelig kvantum NVG-sild igjen og fiske i 2017. Videre så rapporteres det om at den silden som opptrer kystnært, der store deler av kystflåten er avhengig av å utøve sitt fiske, har samlet seg innenfor fjordlinjene, som gjør at NVG-silden i realiteten ikke er tilgjengelig for store deler av flåten. Videre rapporteres det om at NVG-silden som står i fjordene er av mindre størrelse. Vi er kjent med at Nærings- og fiskeridepartementet har vært avvisende til henvendelsen Norges Fiskarlag gjorde i oktober om å utvide adgangen til å overføre deler av 2017-kvoten til 2018.

Arbeidsutvalget mener situasjon for kystflåten som fisker etter NVG-sild krever at det gjøres tiltak. Slik situasjonen er nå har ikke kystflåten mulighet til å fiske sin kvote. Det synes videre uheldig og unødvendig, både av markedsmessige grunner og ikke minst av bestandsmessige hensyn, dersom det eventuelt må gjennomføres et fiske etter sild av mindre størrelse.

Primært ber arbeidsutvalget derfor om at det rettes en ny henvendelse til departementet der det bes om utvidet adgang for kystflåten til å overføre deler av 2017 kvoten til 2018. 20-25 prosent av kystflåtens kvote for 2017 bør kunne overføres til 2018. Sekundært må det dispenseres fra fjordlinjebestemmelsen slik at kystflåten kan gjennomføre sitt fiske der silden er tilgjengelig.»

Opprettet 22.11.2017 14:02. Sist oppdatert 22.11.2017 14:05

Kommenter via Facebook

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS