×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ber om at Råfisklaget vurderer føringsfartøy

Fiskeriorganisasjonen Bivdu ber Råfisklaget vurdere å sette inn føringsfartøy for å avhjelpe omsetningsproblemene for kystflåten. 

Mange bruk i nord får mer fisk enn de har bruk for, og Bivdu er bekymret for at den minste flåten får spolert sesongen på grunn av leveringsproblemer.  Foto: Erik Jenssen

Bivdu ber i et brev Råfisklaget undersøke sjarkflåtens muligheter til levering av fangst.

- Er ikke leveringsmulighetene tilfredsstillende må Råfisklaget straks sette inn føringsfartøy og gjennomføre dirigeringsordninger, slik at den minste flåtegruppen får avvikling sitt vårtorskefiske i Finnmark på en god måte, skriver organisasjonen i et brev til Råfisklaget.

Bivdus leder skriver at de er orientert om at sjarkflåten ikke har tilfredsstillende leveringsmuligheter for sine fangster i Finnmark.

- På enkelte plasser blir det fortalt at sjarkflåten må ligger til kai i dagevis, og vente på tur for å gå på havet på grunn av manglende leveringsmuligheter. Dette er ikke akseptabelt, skriver leder Inge Arne Eriksen.

De mindre båtene må få fiske sine kvoter når fisken er inne ved kysten og lett tilgjengelig. I motsatt fall vil mange sjarkfiskere miste sin hovedinntekt og få store økonomiske problemer, påpekes det fra Bivdu.

- Bivdu oppfordrer derfor Råfisklaget på det sterkeste å undersøke ryktene om sjarkflåtens vanskelige leveringsmuligheter. Og hvis ryktene skulle være sanne, må Råfisklaget straks iverksettes ordninger med dirigering av fangst og igangsetting av føringsordninger, slik at leveringssituasjonen for den miste flåten bedres og fiskerne kommer i fiske før vårtorskefisket i Finnmark er over.

På forsiden nå