×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ber om at åpen gruppe får fortsette på ferskfiskordninga

Norges Kystfiskarlag mener det bør hentes torsk fra trålkvotene for å holde ferskfiskordninga i gang, og at åpen gruppe bør få fortsette sitt fiske selv om det stanses i lukket gruppe.

Norges Kystfiskarlag vil ta torsk fra trålerne og spare åpen gruppe.  Foto: Arkiv

Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag har i møte 14.11 gjort følgende vedtak om ferskfiskordningen:

Ved utgangen av uke 45 gjenstår det 895 tonn av ferskfiskordninga i lukket gruppe og 597 tonn i åpen gruppe.

Norges Kystfiskarlag mener ferskfiskordningen i lukket gruppe må stoppe når kvantum i ordninga er oppfisket, dersom det ikke er mulig å ta kvantum fra trålerne som kan gå til dekning av et eventuelt overfiske som følge av at ordningen får fortsette.

Ettersom ferskfiskordningen for åpen gruppe er en egen avsetning, forutsetter Norges Kystfiskarlag at ordningen får fortsette inntil denne er oppfisket. Dette til tross for at det over de siste årene har vært praktisert en felles stoppdato for samtlige fartøy som har benyttet seg av ordningen.

På forsiden nå