Kyst og Fjord

Ber om fangstprøver

Den som tar fangstprøver styrker forskninga. Fangstprøvelotteriet er i gang, og gjennom det kan silde- og kolmulefiskere bidra til å redusere usikkerheten i kvoterådene.

Vil være til hjelp for å beregne bestandsstørrelsen.

Foto: Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

– Alle fiskere bør delta i sildelotteriet. Det gir forskerne best statistisk grunnlag når de skal utarbeide bestandsestimatene sine. I det nye og unike lotteribaserte systemet, bruker vi størrelsen på innrapportert fangst til å beregne muligheten for å bli trukket ut. Deretter trekker vi hver gang det rapporteres inn en fangst til oss. Samme framgangsmåte brukes for flåten som fisker kolmule, sier fagdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet.

Slik går du fram (om du er silde- eller kolmulefisker):
1.    sørg for å oppdatere programvaren før avgang
2.    ta prøve av fangsten
3.    meld fangsten inn via fangstdagboka
4.    vent på svar – ja eller nei
5.    dersom ja: frys prøven
6.    merk prøven med fartøynavn og dato
7.    levér prøven ved landing i norsk havn

Langsiktig gevinst

– Det kan se ut som at den som vinner i dette lotteriet får mer arbeid i premie, sier Huse. Samtidig lover han at en mer langsiktig og viktigere gevinst:

– Rent statistisk gir opplegget et optimalt system for å beregne hvor mange individ per aldersgruppe som fiskes i hver bestand. Prøvene blir en viktig del av grunnlagsmaterialet havforskerne bruker for å beregne bestandsstørrelsen. Det vil i neste omgang redusere usikkerheten i beregningene våre og dermed sørge for bedre kvoteråd, understreker han.

I tillegg blir det en pose Twist i trøstepremie til fartøyet som blir trukket ut.

Ekstragevinst

Prøvetakinga som gjøres på denne måten gir forskerne en ekstragevinst når de skal bestemme alderen på silda.

– Vi «leser» sildeskjell for å finne alderen på silda. Nå ser vi at skjell som kommer fra sild som er fryst inn like etter notkastet er mer «lettlest» enn skjell fra sild fra mottaksanleggene. Det har sammenheng med at sild som har ligget i tankene om bord er mer utsatt for slitasje og dermed vanskeligere å bruke til aldersbestemmelse, sier overingeniør Bjørn Vidar Svendsen.

Opprettet 13.02.2019 08:06. Sist oppdatert 13.02.2019 08:06

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS