×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ber politikerne være våkne

- Det bør ikke herske tvil blant stortingspolitikerne om hva som er den viktigste fremtidsnæringen i Norge, mener daglig leder i Fiskarlaget Vest Britt Sæle Instebø.

Daglig leder i Fiskarlaget vest, Britt Sæle Instebø, reagerer på at fiskerne aldri var spurt i forhold til vindkraftprosjektet i Bokn. Foto: Jan-Erik Indrerstrand

I et brev Fiskarlaget Vest har sendt til regionale stortingspolitikere og partiorganisasjoner om havvind, advarer Britt Sæle Instebø på det sterkeste mot å stille seg i en situasjon der havvind prosjekter kommer i veien for fiskerinæringen. Det mener de skjer når det åpnes for uttesting av havvinsprodjekter uten at næringen er spurt som i tilfellet i Arsvågen i Bokn.

Ble aldri spurt
Fiskarlaget Vest mener politikerne har all grunn til å være våken i forhold til den massive oppmerksomhet som nå knyttes til havvind i området rundt Bokn. Ikke minst i forhold til de planlagte testingene av en ny svensk havvindmølletype i Bokn.

Laget reagerer sterkt på at verken fiskerne eller Fiskeridirektoratet var kontaktet om det planlagte anlegget.

I området er det planlagt å teste ut vindturbinen Sea Twirl fra 2022 og inntil fem år fremover. I brevet til politikerne framholder Instebø at det er helt nødvendig å påpeke og informere om denne typen saker.

Et av de beste områdene
- Fiskarlaget Vest viste i vår omtale av den planlagte utplasseringa av den svenske havturbinen, at lokalkjente yrkesfisker regner det planlagte testområdet som en av de beste fiskeplassene i Bokn kommune. 

Fiskarlaget mener problemstillingene som påvirker det marine miljø av bunnfaste vindturbiner og flytende vindturbiner må avklares før det blir etablert vindparker og testområder, uansett hvor de planlegges. 

Det mener fisk og laget ikke har skjedd i forhold til det planlagte prosjektet i Bokn.

På forsiden nå