×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ber staten ta ansvar for påbegynte havner

Utbyggingen av fiskerihavna på Røst har havnet i skvis mellom Kystverket og fylkeskommunen. Kystverket er ferdig med fiskerihavner mens fylket ikke er klar. Nå ber ordføreren staten rydde opp.  

Ordfører Tor-Arne Andreassen i Røst kommune ber staten videreføre arbeidet med de fiskerihavnene som allerede ligger inne i nasjonal transportplan i perioden 2018 – 2019. Foto: Rune Ellingsen

Ordfører Tor-Arne Andreassen ber samferdselsministeren sørge for at staten viderefører arbeidet med de havnene som allerede ligger inne i nasjonal transportplan i perioden 2018 – 2029. Hvis ikke, frykter han full kollaps i utbyggingene.

Umulig oppgave for kommunen
Stortinget har vedtatt å overføre ansvaret for fiskerihavnene fra Kystverket til de nye regionene medvirkning fra 2020. I den forbindelse er de berørte kommuner kontaktet av Kystverkets hovedkontor med anmodning om å forestå deler av prosjekteringsarbeidet i påvente av at regionene overtar ansvaret. Det mener Andreassen de ikke har mulighet til.

Faller mellom to stoler
Kommunen har mottatt brev fra Kystverket hvor man anmodes om å søke om 100 prosent tilskudd for å få videreført arbeidet med fiskerihavnen. Røst kommune har tatt kontakt med både Kystverket Nordland og Nordland fylkeskommune for å få en avklaring i ansvarsforholdene for dette prosjektet. Det ble på bakgrunn av dette avholdt et møte mellom Røst kommune, Kystverket Nordland og Nordland fylkeskommune den 13.08.2019. Det som er klart er at ingen av de to nevnte instanser kan bidra med ressurser i prosjektet på nåværende tidspunkt. Kystverket Nordland har fått beskjed om å fase ut sitt arbeid med fiskerihavner, mens Nordland fylkeskommune ikke har bygd opp sin organisasjon for de nye oppgavene. Dermed er ansvaret for videre fremdrift skjøvet over til kommunen.

Avgjørende for Røst
Utbygging av fiskerihavner har til nå vært en statlig oppgave. I den nye regionreformen er dette ansvaret nå plassert hos regionene (fylkeskommunen). Kommunene har ikke ansvaret for slik utbygging. 

- Røst kommune har verken kompetanse eller kapasitet til å gjennomføre planlegging og utbygging av et så stort prosjekt. Vi har likevel valgt å søke om tilskudd slik at prosjektet ikke blir ytterligere forsinket, skriver ordføreren i sin henvendelse til samferdselsministeren.

Prosjektet har stor betydning for kommunen og det har avgjørende betydning at tiltakene i planen blir gjennomført snarest.

Ber staten overta
- Vi vil uttrykke bekymring for at kompetansen som er bygd opp i Kystverket over flere hundre år nå blir tilsidesatt. At man ikke har sørget for nødvendig kompetanseoverføring på dette området er uakseptabelt.

Røst kommune vil derfor be Staten v/ Samferdselsministeren om videreføre arbeidet med de fiskerihavnene som allerede ligger inne i nasjonal transportplan i perioden 2018 – 2019. Hvis ikke dette er mulig bør man snarest sørge for at de nye regionen settes i stand til å gjennomføre prosjektene i henhold til planen, heter det i henvendelsen.

På forsiden nå