×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Bergingen kan bli utsatt til neste sommer

Isproblemer ut over det vanlige har forpurret arbeidet for bergerne som arbeider med «Northguider» i Hinlopenstredet.

Den havarerte reketråleren "Northguider" etter at bergingsselskapet nå har klart å rette den opp. Foto: Kystverket

Kystverket skriver i en melding på sine nettsider at tråleren som havarerte i desember 2018, har større skader enn først antatt. Kystverket avventer nå svar fra rederi og forsikringsselskapet om videre plan for fjerning av vraket.

Kan ikke tettes
Bergingsselskapet har møtt på større problemer i jobben enn forventet. Uvanlig utfordrende is- og vindforhold i Hinlopen har gjort at de ikke før nå har fått en sammenhengende arbeidsperiode lang nok til å rette opp havaristen. Det viser seg nå at skaden i skroget er langt større enn forventet (12x 5 meter). Dette kan ikke tettes med de metodene de hadde sett for seg å benytte. Vrakets eier Opilio AS, forsikringsselskapet Gard og bergingsselskapet vurderer nå andre alternativer for fremdriften på vrakfjerningen. Ett alternativ er at arbeidet må utsettes til neste sommer.

northguider 3

Vraket slik det lå før det ble rettet opp. Foto: Kystverket

Skuffet
Kystverket avventer nærmere tilbakemelding fra bergingsselskapet.

- Vi er selvsagt svært skuffet over at den planlagte operasjonen ikke har gått som planlagt, sier Rune Bergstrøm, prosjektleder for bergingsoperasjonen hos Kystverket.

Følger opp
- Bergingsselskapet SMIT Salvage, som opererer på vegne av fartøyets rederi, er blant de fremste i verden når det gjelder kompetanse på denne type operasjoner. Hensynet til sikkerhet for utstyr og personell har gjort at de har måtte avbryte operasjonen gjentatte ganger. Kystverket vil selvsagt følge opp pålegget vi har gitt om at vraket skal fjernes.

Godt samarbeid
Om vrakfjerningen må forskyves ut over 2019 (som er pålegget), vil Kystverket følge dette opp ovenfor reder og forsikringsselskap.

Kystverket følger opp sitt pålegg overfor rederiet om fjerning av vraket, og fortsetter sitt gode samarbeid med Sysselmannen, Kystvakten, rederiet og forsikringsselskapet i denne saken.

- Sysselmannen hadde selvfølgelig helst sett at vraket ble fjernet i år, sier miljøvernsjef hos Sysselmannen, Morten Wedege.

- Vi er uansett glade for at det ble gjort en grundig jobb med å fjerne drivstoff, olje og andre forurensningskilder fra havaristen allerede tidlig i vinter. Sysselmannen vil nå samarbeide med Kystverket i oppfølgingen videre.

Northguider 2

Et bilde av området tatt 2. oktober fra Kystverkets overvåkningsfly.

På forsiden nå