×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Beskylder direktorat for å være partisk

Norges Fiskarlag kan ikke støtte høringsforslaget om ytterligere innstramminger i sjølaksefisket. Nå krever de at Miljødirektoratet ser på saken på nytt.

Norges Fiskarlag beskylder i sitt høringssvar til Miljødirektoratet direktoratet for partiskhet i saken om innstramminger i sjølaksefisket. Foto: Jan-Erik Indrestrand

Dette skriver Fiskarlaget i sitt høringssvar til Miljødirektoratet.

– For oss synes det som om de har tatt parti i saken, skriver Fiskarlaget i en pressemelding.

Vil ikke åpne

Miljødirektoratets høringsforslag til nye forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag går i hovedsak ut på å ikke åpne for fiske eller redusere fisket etter anadrom laksefisk i nærmere definerte områder i elv og sjø de neste fem årene.

– Det foreslås å ikke åpne for fiske med faststående redskap i sjø i 40 forvaltningsregioner, og at det ikke skal åpnes for fiske i om lag 600 vassdrag, samt enten å ikke tillate eller å begrense fiske ved utløpet av elver. Vi mener det er vitenskapelig grunnlag for å si at sjølaksefisket er bærekraftig, og Fiskarlaget krever at Miljødirektoratet ser på saken på nytt.

Har tatt parti

Fiskarlaget mener forslaget til nye forskrifter ikke i tråd med føringene i lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldloven § 16 a eller utredningsinstruksen. Et vedtak i strid med disse føringene vil være lovstridig, påpeker de.

– Norges Fiskarlag påpeker også at vi mener forslaget bærer preg av at Miljødirektoratet har «tatt parti» i en langvarig og ødeleggende diskusjon om ressursfordeling mellom sjøfisket og elvefisket.

På forsiden nå