×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Beslag av ulovlige teiner

Begge Fiskeridirektoratets båter, «Rind» og «Eir», er nå i Sør-Norge og driver kontroll og observasjon av ulike fiskeri- og oppdrettsaktiviteter. Det ble beslaglagt 99 umerkede krepseteiner i Hjeltefjorden utenfor Bergen.

Disse krepseteinene ble beslaglagt i Hjeltefjorden forleden. Foto: Fiskeridirektoratet

Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

I løpet av vel tre uker fra slutten av mai til midten av juni har mannskapet på «Rind» på kyststrekninga fra Rørvik i Trøndelag til Søgne i Agder utført 129 redskapskontroller, tre fangstkontroller og kontrollert 11 blåskjellanlegg. I alt er 23 ulike forhold anmeldt i løpet av toktet.

Anmeldt

– Vi fant blant annet 99 umerkede krepseteiner i ei lenke som sto i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Teinene er overlatt til politiet og saken er anmeldt. Dette viser at det dessverre foregår en del ulovlig fiske, men vi vil være til stedet med begge båtene i Sør-Norge ut over sommeren og vil utføre flere lignende aksjoner som den vi nettopp har gjennomført, sier seksjonssjef for Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet, Rolf-Harald Jensen.

«Rind» har i perioden også utført kontroll på 11 blåskjellanlegg langs kysten på oppdrag fra Fiskeridirektoratet region midt, vest og sør. Ikke alle anleggene er i drift og noen bar preg av mangelfullt ettersyn.

Viktig å være til stede

I sommer vil Fiskeridirektoratet følge opp både yrkes- og fritidsfisket med ulike kontroller. I tillegg vil også Kystvakten, Statens Naturoppsyn og politiet være på sjøen og gjennomføre kontroller med sine fartøy og mannskap.

– Antall beslag og anmeldelser til sier at det er viktig at vi er til stede på kysten og kan drive kontroll og overvåkning av fiske og oppdrett. Blant annet vil vi nå følge opp innskjerpningen av røktningsplikten og kommer framover til å merke redskap med egne lapper der vi ber fiskeren gi oss beskjed om når redskapen er røktet. På den måten kan vi følge opp kravet om at all redskap som det ikke er spesifikke røktningskrav til, skal røktes minimum en gong per uke, sier Jensen.

På forsiden nå