×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Beslagla krepseteiner på Sunnmøre

KV "Njord" har i løpet av en to dagers aksjon plukket opp 126 krepseteiner de mener er ulovlig satt. 

Kystvakta tok opp 126 teiner de mener er ulovlige, og har i tillegg sørget for at en fisker med 1500 teiner lagret i sjøen har fått pålegg om å fjerne eller røkte disse.  Foto: Kystvakten

Kystvakten skriver i en pressemelding at KV "Njord" i løpet av en to dagers kontroll av krepsefisket på Sunnmøre, har beslaglagt 126 teiner i fiske etter kreps.

Kontrollen ble iverkstatt etter tips om ulovlig fiske etter kreps på Sunnmøre tidligere i uken. Noen av teinene bærer ifølge Kystvakta preg av å ikke ha vært røktet på lang tid.
- Aksjonen viser at det er mye ulovlig redskap i sjøen som står og fisker opp store mengder kreps. Vi ser og at disse teinene har vært til hinder for de som ønsker å drive et bærekraftig og lovlig krepsefiske. Kystvakten ser de samme utfordringene på Nordmøre og i Trøndelag, skriver  Sjefsmester OR-6 / ORB, Magnus E. Hvistendahl.

Han skriver videre at "KV Njord er skuffet over at privatpersoner og yrkesfiskere ikke klarer og røkte fiskeredskapene sine, og ser det som viktig at det nå kommer ett røktingspåbud, som fiskeriministeren nå har iverksatt med endring av utøvelses-forskriften."

- Mange benytter sjøbunn til lagring av teiner som ikke er i bruk. Disse fortsetter å fiske og blir med tiden til spøkelsesteiner, ved at fisk og andre sjødyr kommer inn i teinene og dør. Fiskeridirektorat har i denne forbindelse på bakgrunn av kontroll utført av Kystvakten, gitt pålegg til en yrkesfisker på Nordmøre om å fjerne 1500 teiner som har stått urøktet i over to måneder. Teinene var heller ikke planlagt røktet den neste måneden pga. prioritering av annet fiskeri. Teinene har likevel fisket og tester utført av Mattilsynet ved kontroll av redskapen viste at krepsen var tom for mat i mage og tarm, og derfor sultet i teinene, skriver Hvistendal i sin pressemelding. 

Kreps 2

Deler av beslaget på dekk hos KV "Njord".

På forsiden nå