×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Beslagla store mengder redskap

Fiskeridirektoratet, Politiet, Kystvakten og Statens Naturoppsyn har beslaglagt store mengder fiskeredskap på kysten utenfor Bergen. – Nedslående, sier inspektør Rudi Iden i Fiskeridirektoratet region Vest.

Store mengder ulovlig fiskeredskap ble beslaglagt på kysten utenfor Bergen i forrige uke. Foto: Jørgen Ree Wiig, Fiskeridirektoratet/Facebook

I perioden 1.-5. mai gjennomførte Fiskeridirektoratet, Politiet, Kystvakten og Statens Naturoppsyn (SNO) felles kontroll flere steder på kysten utenfor Bergen. I løpet av de få dagene ble det beslaglagt 103 ulike redskap, flest teiner, og ble innlevert 52 anmeldelser. Mange av både teiner, ruser og garn som ble beslaglagt bar preg av å ha stått i sjøen en stund og mange av dem fisket fortsatt.

Spøkelsesfiske
– Når redskap blir stående i sjøen uten å bli røktet, fører det til spøkelsesfiske, der fisk og skalldyr blir fanget og pint til døde. Mange av teinene er gjerne også uten rømmingshull som skal være igjensydd med bomullstråd. De skal råtne og dermed åpne teina etter en tid, sier inspektør Rudi Iden i Fiskeridirektoratet region Vest.

Det er innført ei generell røktingsplikt som pålegger alle som setter teiner i sjøen å røkte dem minimum en gang i uka dersom ikke annet er sagt i regelverket. Iden peker også på at rømmingshullet med igjensydd bommullstråd er pålagt i både hummer- og krabbeteiner. Fra i år gjelder påbudet også i teiner og ruser i fisket etter leppefisk.

– Mesteparten av de teinene vi fant som hadde stått i sjøen en stund, og som hadde rømmingshull og bomullstråd, var tomme. Her hadde altså tråden råtna bort etter hensikten og teinene hadde åpnet seg slik at fisk og skaldyr i teinene slapp ut. Det viser at systemet med rømmingshull og bomullstråd fungerer, sier Iden.

Dekker store områder
Felleskontroller mellom kontrolletater på sjøen har vist seg effektive ved at en kan dekke store områder på relativt kort tid. Det er derfor et håp at slike kontroller vil bidra til at de som er ute og fisker blir flinkere til å fiske i tråd med regelverket.

– Vi må få bukt med spøkelsesfiske, det er både uetisk og representerer et ressurssløseri. I tillegg bidrar tapte og etterlatte redskaper til marin forsøpling og spredning av både makro- og mikroplast, sier Iden.

På forsiden nå