Kyst og Fjord

Betydelig prishopp for torsken

Så langt i februar har fiskerne i snitt fått 1,75,- mer for torsken enn i fjor. Kombinert med solide fangster har det sørget for at råfisklaget omsetning ligger 300 millioner kroner foran samme periode som for ett år siden.

Fiskerne har i år fått langt mer for torsken enn for ett år siden.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

De siste tallene fra Norges Råfisklag viser en førstehåndsomsetning på 2,2 milliarder kroner. Tilsvarende resultat på samme tidspunkt for ett år siden var 1,877 milliarder kroner. Med andre ord en økning på drøye 300 millioner kroner.

Solide torskepriser
Bak tallet ligger det en forholdsvis kraftig prisøkning på hovedproduktet torsk. I februar har snittprisen på sløyd og hodekappet torsk over 2,5 kilo ligget på kroner 25,325 per kilo. Det er kroner 1,75 mer enn snittprisene i februar 2017. Samtidig var torskeprisene på et historisk høyt januar-nivå med en snittpris på 26,738 for sløyd og hodekappet torsk over 2,5 kilo. I januar i fjor var tilsvarende pris på kroner 25,367, det vil si litt over årets februar-nivå.

Torskeprisutviklingen, Grafikk: Norges Råfisklag

Torskeprisutviklingen, Grafikk: Norges Råfisklag

Vil flate litt ut
Prisene forventes imidlertid å flate litt ut etter hvert som fangstratene tar seg opp. Ennå har fiskeriene ikke slått til for fullt på Finnmarkskysten, eller i Lofoten. Det er først og fremst i Troms og Vesterålen torskeinnsiget nå har slått til for alvor. Men dersom prisutviklingen utover sesongen vil følge fjorårets graf, er det lite sannsynlig at man vil komme under en snittpris på under 24 kroner for torsk over 2,5 kilo.

Opprettet 22.02.2018 08:52. Sist oppdatert 22.02.2018 08:57

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS