×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Betydelig prishopp for torsken

Så langt i februar har fiskerne i snitt fått 1,75,- mer for torsken enn i fjor. Kombinert med solide fangster har det sørget for at råfisklaget omsetning ligger 300 millioner kroner foran samme periode som for ett år siden.

Fiskerne har i år fått langt mer for torsken enn for ett år siden. Foto: Erik Jenssen

De siste tallene fra Norges Råfisklag viser en førstehåndsomsetning på 2,2 milliarder kroner. Tilsvarende resultat på samme tidspunkt for ett år siden var 1,877 milliarder kroner. Med andre ord en økning på drøye 300 millioner kroner.

Solide torskepriser
Bak tallet ligger det en forholdsvis kraftig prisøkning på hovedproduktet torsk. I februar har snittprisen på sløyd og hodekappet torsk over 2,5 kilo ligget på kroner 25,325 per kilo. Det er kroner 1,75 mer enn snittprisene i februar 2017. Samtidig var torskeprisene på et historisk høyt januar-nivå med en snittpris på 26,738 for sløyd og hodekappet torsk over 2,5 kilo. I januar i fjor var tilsvarende pris på kroner 25,367, det vil si litt over årets februar-nivå.

Torskeprisutviklingen, Grafikk: Norges Råfisklag

Torskeprisutviklingen, Grafikk: Norges Råfisklag

Vil flate litt ut
Prisene forventes imidlertid å flate litt ut etter hvert som fangstratene tar seg opp. Ennå har fiskeriene ikke slått til for fullt på Finnmarkskysten, eller i Lofoten. Det er først og fremst i Troms og Vesterålen torskeinnsiget nå har slått til for alvor. Men dersom prisutviklingen utover sesongen vil følge fjorårets graf, er det lite sannsynlig at man vil komme under en snittpris på under 24 kroner for torsk over 2,5 kilo.

På forsiden nå