×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Betydelig roligere start på årets blåkveitefiske

Mens det ble landet 4 200 tonn i løpet av fiskets to første uker i fjor, er det i løpet av tre uker i år tatt 2 850 tonn i Råfisklagets distrikt.

Det deltar færre båter, og det er landet mindre blåkveite i år enn i fjor.  Foto: arkiv

Ifølge Råfisklagets ukerapport «Fisknytt» er det siden oppstarten 15. mai frem til sist søndag landet totalt 2 850 tonn, fordelt på 231 fartøy. 204  av disse hadde fangster over 1 000 kg. Til sammenligning deltok 300 båter i de to første ukene av blåkveitefisket i fjor.  

Det er satt av til sammen 4 700 tonn blåkveite i første periode, og i tillegg til de 2 850 tonnene som er landet fra 15. mai kommer landinger i andre salgslag, samt blåkveite tatt tidligere i år.

- Basert på fiskeridirektoratets oversikt av årets totale fangst av blåkveite og fraregnet kvanta tatt i direktefisket i Råfisklagets distrikt utgjør dette vel 250 tonn, skriver Råfisklaget i sin rapport.

1.030 tonn av totalkvantumet ble landet sist uke, fordelt på 156 fartøy, hvorav 129 med ukekvantum over 1.000 kg. Verdien utjorde 24 mill kroner.

930 tonn av den siste ukes blåkveitelandinger omsettes som rund, og er i snitt er betalt med 23,46 kr/kg for a-kvalitet. Videre er 87 tonn omsatt som sløyd med hode og betalt med 27,06 kr/kg for a-kvalitet. Kvantumet rundfisk utgjør rundt 90 prosent av totalkvantumet.

Andelen rund er ifølge Råfisklaget lavere sammenlignet med oppstarten i 2020 når 95 % var omsatt rund.

Kvantaene i uke 22 fordeler seg med 400 tonn levert til kjøpere i Lofoten, 300 tonn i Vesterålen, 250 tonn i Troms og 80 tonn i Øst-Finnmark. 650 tonn var tatt på line/autoline, 290 tonn på garn og 90 tonn på snurrevad.

Her kan du følge utviklingen i blåkveitefisket løpende. 

På forsiden nå