×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Blåkveitesesongen i gang

Blåkveitefisket er i gang. Samtidig vil Norges Råfisklag betale opp i ei krone per kilo i føringstilskudd for frakt av fangstene for lengre avstander.

Blåkveitefisket startet 1.juni.

Norges Råfisklag har fått godkjenning fra Nærings- og Fiskeridepartementet til å utbetale føringstilskudd for blåkveite som fiskes under årets direktefiske for kystflåten.

Ordningen gjelder for fangster som etter landing fraktes til produksjonsbedrift for produksjon/innfrysing. Tilskuddet vil utbetales for fangster som fraktes i sløyd/kjølt tilstand, med en sats på inntil kr 1,- pr kg innenfor en ramme på tre millioner kroner. Dette blir finansiert av inntrukne midler som følge av kvoteoverskridelser.

Tilskuddssatsen graderes slik:

  • 80 øre pr kg for kvanta som fraktes innen ei og samme sone
  • 90 øre pr kg for frakt til nærmeste sone
  • 100 øre pr kg for frakt over lengre avstander enn nevnt foran.

På forsiden nå