×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ble trukket ut til makrellstørjefiske

«Fugløybuen» var et av  11 fartøy som ble trukket til årets makrellstørjefiske. Til sammen får åtte ringnotfartøy og tre linefartøy delta i fisket.

«Fugløybuen» var en av 11 båter som ble trukket ut til årets makrellstørjefangst.

Fiskeridirektoratet har i formiddag gjennomført en loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne og listen over fartøy er klar. Trekningen danner grunnlag for en rulleringsliste, og fartøyene som har blitt trukket ut får en opsjon på deltakelse i fisket etter makrellstørje i to år. Det vil avhenge av størrelsen på den norske kvoten om disse to årene vil bli påfølgende eller ikke, skriver Fiskeridepartementet i en pressemelding..

- Det er gledelig at det har vært stor interesse for å delta i dette fisket, og en rulleringsliste gir mulighet for fartøyene til å planlegge dette fisket bedre, framholder fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i meldingen.

Norsk totalkvote i 2020 er på hele 311,95 tonn. Av dette går 256 tonn til ringnotfartøy og 19 tonn til linefartøy. Det er også avsatt 24,95 tonn til bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter i 2020. Det er avsatt totalt 6 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske i 2020, og 6 tonn er avsatt til forskning på makrellstørje.

Makrellstørje har tidligere kun vært omsatt gjennom hvitfisksalgslagene. Fra 2020 åpnes det også for makrellstørje kan omsettes gjennom Sildelaget.

Følgende fartøy får tillatelse til å fiske makrellstørje i 2020:

Not under 40 meter

Albacore

SF-3-A

26,13

Vestbris

SF-50-G

30

Hillersøy

SF-246-A

36,5

Spjæringen

Ø-300-H

27,91

Bluefin

SF-12-F

34,79

Orfjord

M-58-AV

34,85

Sjarmør

SF-17-SU

36,34

Not over 40 meter

Brennholm

H-1-BN

75,4

Linefartøy

Pilen

M-16-SM

10,02

Fugløybuen 

N-328-G

18,02

Rosøy

SF-25-S

10,62

På forsiden nå