×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Blir med i utvalg

-Dette var et viktig, riktig og nødvendig grep fra statsråden. Det sier Kjell Ingebrigtsen etter at Otto Gregussen er utpekt som medlem i utvalget som ble oppnevnt sist uke.

Otto Gregussen blir med i regjeringens bearbeidingsutvalg. Foto: Dag Erlandsen

Forrige tirsdag kom meldingen om at Regjeringen har satt ned et nytt utvalg som skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge også bearbeides i Norge, melder Fiskarlaget på sine nettsider.

Utvalget hadde verken representanter fra fiskerne eller omsetningsleddet.

Kjell Ingebrigtsen gikk derfor ut og sa at han fant det både underlig og sterkt beklagelig at fiskeri- og sjømatministeren satte ned et utvalg som skal gi råd om hvordan vi kan få enda flere helårlige arbeidsplasser, uten at verken fiskerne eller omsetningsleddet er representert.

Tirsdag har statsråden oppnevnt Otto Gregussen i utvalget.

– Jeg har lyttet til innspill som er kommet i forhold til sammensetningen og dermed besluttet at utvalget utvides med Otto Gregussen som er avtroppende generalsekretær i Norges Fiskarlag, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

-Jeg vil gi statsråden honnør for at han var lyttende i denne saken og ser frem til at vi kan være med på å gi gode innspill i en viktig prosess for å skape økt verdi og fremtidig vekst i norsk sjømatnæring, sier Kjell Ingebrigtsen.

På forsiden nå