Kyst og Fjord

Blir ny fiskeriutsending

Norges sjømatråd har ansatt Paal J. Frisvold (56) som ny fiskeriutsending i Frankrike fra høsten. Frisvold har jobbet mange år i Brussel og er en av Norges fremste eksperter på EUs energi- og klimapolitikk.

Paal J. Frisvold blir ny fiskeriutsending i Frankrike.

Foto: Norges Sjømatråd
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi er utrolig heldige som har fått Paal om bord. Frankrike er ett av våre aller viktigste sjømatmarkeder, og også ett av de mest krevende. Med Paals kompetanse og arbeidserfaring vil norsk sjømatnæring få en fantastisk ressurs ute i markedet, sier Børge Grønbech, direktør for globale operasjoner i Norges sjømatråd.

Gleder seg til å møte næringen

Frisvold vil tiltre stillingen i Paris i løpet av september og tar over for mangeårig fiskeriutsending Maria Grimstad de Perlinghi, som avslutter sitt engasjement denne sommeren.

- Dette er drømmejobben fordi jeg elsker fisk og Frankrike, sier Frisvold.

- Jeg gleder meg veldig til å jobbe med å styrke omdømmet og eksport av norsk sjømat i et så kvalitetsbevisst marked som det franske. Så gleder jeg meg til å bli bedre kjent med aktørene, både de verdensledende og mellomstore selskapene, langs hele kysten. Det er bare de som kan formidle det unike ved norsk sjømat, sier Frisvold.

Fra klima og energi til sjømat

Frisvold har lang fartstid i Europa og har siden 1997 holdt til i EU-hovedstaden Brussel der han gjennom mange år har jobbet tett opp mot EU-institusjonene. I 2001 etablerte han Brusselkontoret AS, et konsulentselskap som bisto norske aktører. Året etter startet Frisvold oppbyggingen av Miljøstiftelsen Bellonas tilstedeværelse i Brussel og deltok aktivt i utformingen av EUs energi- og klimapolitikk gjennom flere år, blant annet i ledelsen av EUs teknologiplattform for karbonfangst- og lagring. I 2014 ga han også ut boken «Mot Europa – fortellingen om et nølende Norge».

I dag driver Frisvold sitt eget rådgivningsselskap, EU Norway Matters, som hjelper norsk næringsliv, forskningsmiljø og sivile samfunn å bli sett, hørt og forstått i EU, og har de siste årene vært Norsk Industris representant i Brussel.

- Vi går inn i en tid der krevende markeder som det franske i stadig større grad ser ting i sammenheng. Franskmennene vil ta vare på både helse og klima. Norsk fisk og sjømatprodukter svarer på begge utfordringene. Med bakgrunn fra miljøbevegelsen og kommunikasjonsbransjen, samt lang fartstid i Frankrike og Belgia, ser jeg frem til å bygge bro mellom kvalitetsbevisste franske konsumenter og høykvalitetsprodukter fra Norge, sier Paal J. Frisvold. 

Opprettet 10.07.2018 15:51. Sist oppdatert 10.07.2018 15:51

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS