Kyst og Fjord

Blir ny fiskeriutsending

Norges sjømatråd har ansatt Paal J. Frisvold (56) som ny fiskeriutsending i Frankrike fra høsten. Frisvold har jobbet mange år i Brussel og er en av Norges fremste eksperter på EUs energi- og klimapolitikk.

Paal J. Frisvold blir ny fiskeriutsending i Frankrike.

Foto: Norges Sjømatråd
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi er utrolig heldige som har fått Paal om bord. Frankrike er ett av våre aller viktigste sjømatmarkeder, og også ett av de mest krevende. Med Paals kompetanse og arbeidserfaring vil norsk sjømatnæring få en fantastisk ressurs ute i markedet, sier Børge Grønbech, direktør for globale operasjoner i Norges sjømatråd.

Gleder seg til å møte næringen

Frisvold vil tiltre stillingen i Paris i løpet av september og tar over for mangeårig fiskeriutsending Maria Grimstad de Perlinghi, som avslutter sitt engasjement denne sommeren.

- Dette er drømmejobben fordi jeg elsker fisk og Frankrike, sier Frisvold.

- Jeg gleder meg veldig til å jobbe med å styrke omdømmet og eksport av norsk sjømat i et så kvalitetsbevisst marked som det franske. Så gleder jeg meg til å bli bedre kjent med aktørene, både de verdensledende og mellomstore selskapene, langs hele kysten. Det er bare de som kan formidle det unike ved norsk sjømat, sier Frisvold.

Fra klima og energi til sjømat

Frisvold har lang fartstid i Europa og har siden 1997 holdt til i EU-hovedstaden Brussel der han gjennom mange år har jobbet tett opp mot EU-institusjonene. I 2001 etablerte han Brusselkontoret AS, et konsulentselskap som bisto norske aktører. Året etter startet Frisvold oppbyggingen av Miljøstiftelsen Bellonas tilstedeværelse i Brussel og deltok aktivt i utformingen av EUs energi- og klimapolitikk gjennom flere år, blant annet i ledelsen av EUs teknologiplattform for karbonfangst- og lagring. I 2014 ga han også ut boken «Mot Europa – fortellingen om et nølende Norge».

I dag driver Frisvold sitt eget rådgivningsselskap, EU Norway Matters, som hjelper norsk næringsliv, forskningsmiljø og sivile samfunn å bli sett, hørt og forstått i EU, og har de siste årene vært Norsk Industris representant i Brussel.

- Vi går inn i en tid der krevende markeder som det franske i stadig større grad ser ting i sammenheng. Franskmennene vil ta vare på både helse og klima. Norsk fisk og sjømatprodukter svarer på begge utfordringene. Med bakgrunn fra miljøbevegelsen og kommunikasjonsbransjen, samt lang fartstid i Frankrike og Belgia, ser jeg frem til å bygge bro mellom kvalitetsbevisste franske konsumenter og høykvalitetsprodukter fra Norge, sier Paal J. Frisvold. 

Opprettet 10.07.2018 15:51. Sist oppdatert 10.07.2018 15:51

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS