×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Breiflabben synker i pris

Korona-pandemien slår inn på markedet for breiflabb også.

De nye minsteprisene for breiflabb gjelder fra i dag torsdag, opplyser Råfisklaget. Foto: Erling Svensen/Havforskingsinstituttet

Det er Råfisklaget som melder dette på sine nettsider.

– Som følge av corona-restriksjoner innført i viktige markeder for breiflabb, reduseres minsteprisene for breiflabb med kr 10,- pr kg for haler, og 2-5 kr/kg for breiflabb sløyd med hode. For omsetning fra og med 22. oktober 2020 og inntil videre, men ikke utover 4. november 2020 gjelder følgende minstepriser:

Breiflabb haler, minst 4 kg kr  53,00

Breiflabb haler, 1-4 kg Breiflabb haler, under 1 kg kr 56,00     

Breiflabb haler, under 1 kg kr 35,00

Breiflabb sløyd med hode, minst 8 kg kr 20,00

Breiflabb sløyd med hode, 4-8 kg kr 22,00

Breiflabb sløyd med hode, under 4 kg kr 18,00

– Om ikke annet kunngjøres innen utløpet av denne perioden, iverksettes minsteprisene i rundskriv nr 28/2020 (minsteprislista) fra og med 5. november 2020.

På forsiden nå