Kyst og Fjord

Brexit-nei skaper stor usikkerhet

Det britiske parlamentets nei til brexit-avtalen skaper usikkerhet for norsk sjømatnæring. 

- Det er høyst usikkert hva som nå vil skje, noe som også skaper usikkerhet for næringen, sier Hans Frode Kielland Asmyhr i Sjømatrådet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Det er uheldig for sjømatnæringen at det britiske parlamentet i kveld stemte nei til en brexit-avtale.

Det sier Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr.

Usikkerhet
- Det er høyst usikkert hva som nå vil skje, noe som også skaper usikkerhet for næringen.

Storbritannia er Norges fjerde største eksportmarked for sjømat. I 2018 eksporterte vi 148000 tonn sjømat til en verdi av 6,2 milliarder kroner til britene.

-Inntil videre vil handelen gå som før, men det som er problemet nå er at ingen vet noen ting om fremtiden.

-Vi håper derfor at debatten om veien videre får en avklaring i løpet av de nærmeste dagene slik at vissheten for norsk sjømateksport blir avklart så raskt som mulig.

Frykter hard brexit
-For norsk sjømatnæring vil en «hard» brexit være det verst mulige alternativet. Da vil alle regler rundt eksport og handel bli opphevet, og usikkerheten bli enda større, sier Asmyhr. 

-Inntil en avklaring er på plass vil det beste alternativet slik det ser ut nå være en utsettelse av EU- utmeldelsen.

Opprettet 16.01.2019 08:40. Sist oppdatert 16.01.2019 08:40

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS