Kyst og Fjord

Byttet bil med kvote

Da Kent Arne Esbensen (43) bestemte seg for å bli fisker for noen år siden, byttet han den nyanskaffede sportsbilen mot ei torskekvote.

Kent Are Esbensen valgte båt og kvote foran bil.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dette melder nettstedet Dnb Nyheter. Saken er også omtalt på Norges Fiskarlags nettsider.

I august skal vardøværingen hente ny båt og han har dermed nå sin egen flåte.

Kent Are Esbensen (43) er vokst opp i egnebua sammen med sin mor, mens faren jobbet på havet. Han vet det er harde tak både på sjø og land. Også derfor er han selvfølgelig medlem i Fiskarlaget.

43-åringen har opplevd både nedturer og oppturer. Den neste turen han skal på er ikke av de mest strabasiøse, for da skal han bare ligge til kai i Trondheim.

Ny sjark

– Under Nor-Fishing skal jeg vise frem min nye Malo-sjark som fabrikkens messebåt. Jeg håper mange vil stikke innom for en prat i løpet av Nor-Fishing fra 21.–25. august, sier den driftige vardøværingen.

– Jeg solgte som ung min nye SAAB 9-3 Aero Sport, for å få råd til egen torskekvote. Faren min var imponert over det trekket, og fikk virkelig troen på meg. Havet er livet mitt.

Heller ikke det kjøpet er gjort uten smarte økonomiske grep. For han kunne kjøpt en brukt båt, men valgte ny.

– Vi regnet på det, og heller ikke brukte båter er billige. Skal jeg holde på i 20 år til, er det greit å kjøpe en ny båt jeg kan få noe igjen for. Eller dersom jeg av helseårsaker eller andre grunner må selge den før det. Så nå er sparepengene mine plassert i båtene.

Vardø på vei opp

Etter det har SAAB-en som ble solgt, blitt erstattet av en Lexus.

– Det skjer veldig mye positivt i Vardø nå. Bare mine to båter betyr at fiskebruket får mer å gjøre, Vardø Egnesentral får flere oppdrag, det blir flere skatteinntekter til kommunen og penger som kan brukes lokalt, sier han til nettstedet.

Opprettet 06.07.2018 07:49. Sist oppdatert 06.07.2018 07:50

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS