Kyst og Fjord

Byttet bil med kvote

Da Kent Arne Esbensen (43) bestemte seg for å bli fisker for noen år siden, byttet han den nyanskaffede sportsbilen mot ei torskekvote.

Kent Are Esbensen valgte båt og kvote foran bil.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dette melder nettstedet Dnb Nyheter. Saken er også omtalt på Norges Fiskarlags nettsider.

I august skal vardøværingen hente ny båt og han har dermed nå sin egen flåte.

Kent Are Esbensen (43) er vokst opp i egnebua sammen med sin mor, mens faren jobbet på havet. Han vet det er harde tak både på sjø og land. Også derfor er han selvfølgelig medlem i Fiskarlaget.

43-åringen har opplevd både nedturer og oppturer. Den neste turen han skal på er ikke av de mest strabasiøse, for da skal han bare ligge til kai i Trondheim.

Ny sjark

– Under Nor-Fishing skal jeg vise frem min nye Malo-sjark som fabrikkens messebåt. Jeg håper mange vil stikke innom for en prat i løpet av Nor-Fishing fra 21.–25. august, sier den driftige vardøværingen.

– Jeg solgte som ung min nye SAAB 9-3 Aero Sport, for å få råd til egen torskekvote. Faren min var imponert over det trekket, og fikk virkelig troen på meg. Havet er livet mitt.

Heller ikke det kjøpet er gjort uten smarte økonomiske grep. For han kunne kjøpt en brukt båt, men valgte ny.

– Vi regnet på det, og heller ikke brukte båter er billige. Skal jeg holde på i 20 år til, er det greit å kjøpe en ny båt jeg kan få noe igjen for. Eller dersom jeg av helseårsaker eller andre grunner må selge den før det. Så nå er sparepengene mine plassert i båtene.

Vardø på vei opp

Etter det har SAAB-en som ble solgt, blitt erstattet av en Lexus.

– Det skjer veldig mye positivt i Vardø nå. Bare mine to båter betyr at fiskebruket får mer å gjøre, Vardø Egnesentral får flere oppdrag, det blir flere skatteinntekter til kommunen og penger som kan brukes lokalt, sier han til nettstedet.

Opprettet 06.07.2018 07:49. Sist oppdatert 06.07.2018 07:50

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS