×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Dårlig vær preget omsetningen

Dårlig vær dro ned omsetningen i uke 39, spesielt gjaldt det for kystflåtens leveranser. Krabbefisket er fremdeles verdifullt.

Det har vært levert taskekrabbe for nesten 35 millioner kroner så langt i år.

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 39 ble for en sjelden gang under 100 mill kroner, nærmere bestemt 91,9 mill kroner som er foreløpige tall

Her var blant annet en rekefangst fra et færøysk fartøy som utgjorde 3,2 mill kroner.

For norske båter var omsetningen dermed 88,7 mill kroner, fordelt med beskjedne 31,2 mill kroner på ferskt råstoff, 57,1 på fryst og 0,3 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk.

Taskekrabbe

Taskekrabbefisket har de siste tre ukene dabbet av, fra 300 tonn/3,4 mill kroner på topp i uke 36, til nær 150 tonn og verdi 1,6 mill kroner i uke 39. Her var 50 tonn omsatt i Trøndelag, 50 tonn på Helgeland, 45 tonn i Lofoten/Salten og 5 tonn på Nordmøre. Hittil i år er omsetningen av taskekrabbe kommet opp i 3.150 tonn til verdi 34,7 mill kroner, mot 3.060 tonn og 32,8 mill kroner til samme tid i fjor.

Kongekrabbe

270 tonn var tatt på trål, 190 tonn på snurrevad, 140 tonn på line/autoline, og ellers labert på øvrige redskaper. Av de 620 tonnene var 350 tonn omsatt i Øst-Finnmark og 230 tonn i VestFinnmark. Fangsten av kongekrabbe ble ytterligere redusert. Av 34 tonn/5,8 mill kroner omsatt i uke 39, var 27 tonn lytefri hannkrabbe tatt i det kvoteregulerte fisket.

Totalkvantumet lytefri hannkrabbe er kommet opp i 1.475 tonn fra årets begynnelse, av ei årskvote på 1.687 tonn korrigert for kvotefleks. Side 2 av 8 Omsetningen av fersk sei ble redusert til 730 tonn/3,7 mill kroner. Herav var 290 tonn tatt på not etter leveranser fra 5 båter, fordelt med 240 tonn til 3 kjøpere i Vest-Finnmark og 50 tonn til én kjøper i Troms. Reduksjonen i seinotfisket skyldes både det dårlige været og at maksimalkvotefisket ble stoppet mandag 24. september.

I tillegg til notkvantumet var 250 tonn sei tatt på snurrevad (140 tonn levert Øst-Finnmark, 60 tonn i Vest-Finnmark), 150 tonn på garn og 20 tonn på juksa, begge med god geografisk spredning. 250 tonn fersk hyse var fordelt med 160 tonn på line/autoline og 80 tonn på snurrevad. 160 tonn var levert i Øst-Finnmark, 60 tonn i Vest-Finnmark.

Mest fryst

Uka før kom totalen opp i 165,3 mill kroner, da utgjorde utenlandske landinger 60,3 mill kroner. Omsetningen for norske båter var 105,0 mill kroner, fordelt med 54,7 mill kroner på fersk, 50,0 på fryst og 0,3 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk. I uke 39 i fjor var ukeomsetninga 137,3 mill kroner. Her utgjorde landinger fra utenlandske båter 7,9 mill kroner, mens landingene fra norske båter som totalt ga 129,4 mill kroner i omsetningsverdi, var fordelt med 58,7 mill kroner på ferskt råstoff, og 70,8 mill kroner på fryst. Omsetninga hittil i år, pr uke 39, er kommet opp i 10,2 milliarder kroner, som er tilnærmet 860 mill kroner mer enn til samme tid i fjor. Omsetningen for norske båter er økt fra 7,710 mrd kroner til 8,284 mrd kroner, d.v.s. med 574 mill kroner.

For de ombordfyste landingene, var 990 tonn torsk størst i verdi med 23,5 mill kroner. Her stod trål for 510 tonn, 410 tonn var tatt på autoline, og i tillegg var det en snurrevadfangst på 60 tonn. Neste på lista var to rekefangster på 570 tonn /17,0 mill kroner.

700 tonn sei/6,2 mill kroner var i hovedsak trålsei, mens når det gjelder 260 tonn hyse/5,9 mill kroner, var det meste tatt på autoline. Også når det gjelder omsetningen av ferskt råstoff, var torsken størst i verdi med 10,9 mill kroner etter leveranser av 620 tonn.

På forsiden nå