×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Deltakerforskriften er sendt på høring

Fiskeridirektoratet legger opp til at deltakerforskriften for 2021 vil bli fastsatt i medhold av någjeldende § 21 i deltakerloven. 

Det vurderes nå av opphevelse av krav om at høvedsmann må være registrert i fiskermanntallet Foto: Trond Antonsen

Det melder direktoratet på sine nettsider.

- Vi legger til grunn at Nærings- og Fiskeridepartementet på et senere tidspunkt vil komme tilbake at regjeringen i Prop. 137 L (2019-2020) har foreslått å endre deltakerloven § 21, heter det. 

Høringen her omfatter følgende tema: 

1. Vurdering av opphevelse av krav om at høvedsmann må være registrert i fiskermanntallet

2. Innføring av øvre lengdegrense i fisket etter leppefisk

3. Endring i krav om at leveringsavtale i fisket etter leppefisk må være sendt inn til Fiskeridirektoratet før fisket starter

4. Vurdering av kravet om at fartøyeier må stå om bord under fiske i åpen gruppe etter sei sør for 62 grader nord med konvensjonelle redskaper

5. Vurdering av begrensninger for fartøy over 15 meter i åpen gruppe som fisker etter torsk og sei i Nordsjøen og Skagerrak

6. Oppfølging av politiske vedtak vedrørende kongekrabbe

7. Innskjerping i reglene om deltakelse i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område

8. Justering av ordlyden i krav om at fartøyeier må være registrert i fiskermanntallet i et bestemt geografisk område

9. Presisering av egnetkravet i fisket etter makrell

Høringsfristen er fredag 23. oktober 2020.

På forsiden nå