Kyst og Fjord

Den mindre flåten gir liv

Fiskekjøper Helge Haug på Ballstad er ikke i tvil om hvem som sørger for at Nic. Haug AS på Ballstad har helårlige arbeidsplasser.

- Åpnes det for strukturering under 11 meter, bærer det galt av sted, mener Helge Haug.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Det er båter under 15 meter som sikrer helårsarbeidsplassene våre, sa fiskekjøper Helge Haug til Stortingets næringskomité da denne besøkte Ballstad tidligere denne uka.

Det melder Lofotposten på sine nettsider.

En av grunnene til at stortingspolitikerne i disse dager valgte å besøke Lofoten var forberedelsen til behandlingen av det nye kvotesystemet innen fiskeriene.

Et av forslagene som er omstridt, gjelder strukturering av flåten under 11 meter.

Et annet er å gi fiskebåteiere evigvarende kvoter.

- Det er store og meget viktige spørsmål som skal behandles det neste året. På denne turen henter vi kunnskap og hører hva ulike aktører i næringen mener, sa leder Geir Pollestad (Sp) i komiteen til samme avis. 
Fiskekjøper Helge Haug har aldri lagt skjul på at han er kritisk til en fiskeripolitikk som truer den mindre kystflåten. 
- Det er båter under 15 meter som holder hjulene i gang. Årsaken er at vi har knyttet til oss en lokal flåte som driver fiske hele året, også på andre fiskeslag enn torsk, sei og hyse. Mange fisker uer, brosme, lange, breiflabb, kveite. Takket være disse har vi helårsdrift med 15 sysselsatte, sa Haug. Han la til at rundt 100 personer er knyttet til brukets virksomhet.

- Åpnes det for strukturering under 11 meter, bærer det galt av sted. Fiskekvotene blir dyrere, og det blir vanskeligere å rekruttere nye fiskere. Det vil få store konsekvenser for mange kystsamfunn sa Haug videre. 
- Hvem har råd til å kjøpe om den selges? Kan vi oppleve at større selskap, som store aktører i laksenæringen, kjøper seg inn i kystfiskeriene? Med mer strukturering vil kvoteprisene stige, uttrykte han overfor politikerne. 
Komiteleder Geir Pollestad og medlem Kjell Børge Freiberg (Frp) fra Hadsel var skjønt enige om noe: 
- Vi møter ulike syn i næringen. Rådene vi har fått under besøket i Lofoten avviker fra de vi møter fra næringsorganisasjonene som holder til i Oslo. Det er nyttig å få fram mangfoldet i næringen. 

Opprettet 16.03.2018 10:11. Sist oppdatert 16.03.2018 10:11

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS