Kyst og Fjord

Den mindre flåten gir liv

Fiskekjøper Helge Haug på Ballstad er ikke i tvil om hvem som sørger for at Nic. Haug AS på Ballstad har helårlige arbeidsplasser.

- Åpnes det for strukturering under 11 meter, bærer det galt av sted, mener Helge Haug.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Det er båter under 15 meter som sikrer helårsarbeidsplassene våre, sa fiskekjøper Helge Haug til Stortingets næringskomité da denne besøkte Ballstad tidligere denne uka.

Det melder Lofotposten på sine nettsider.

En av grunnene til at stortingspolitikerne i disse dager valgte å besøke Lofoten var forberedelsen til behandlingen av det nye kvotesystemet innen fiskeriene.

Et av forslagene som er omstridt, gjelder strukturering av flåten under 11 meter.

Et annet er å gi fiskebåteiere evigvarende kvoter.

- Det er store og meget viktige spørsmål som skal behandles det neste året. På denne turen henter vi kunnskap og hører hva ulike aktører i næringen mener, sa leder Geir Pollestad (Sp) i komiteen til samme avis. 
Fiskekjøper Helge Haug har aldri lagt skjul på at han er kritisk til en fiskeripolitikk som truer den mindre kystflåten. 
- Det er båter under 15 meter som holder hjulene i gang. Årsaken er at vi har knyttet til oss en lokal flåte som driver fiske hele året, også på andre fiskeslag enn torsk, sei og hyse. Mange fisker uer, brosme, lange, breiflabb, kveite. Takket være disse har vi helårsdrift med 15 sysselsatte, sa Haug. Han la til at rundt 100 personer er knyttet til brukets virksomhet.

- Åpnes det for strukturering under 11 meter, bærer det galt av sted. Fiskekvotene blir dyrere, og det blir vanskeligere å rekruttere nye fiskere. Det vil få store konsekvenser for mange kystsamfunn sa Haug videre. 
- Hvem har råd til å kjøpe om den selges? Kan vi oppleve at større selskap, som store aktører i laksenæringen, kjøper seg inn i kystfiskeriene? Med mer strukturering vil kvoteprisene stige, uttrykte han overfor politikerne. 
Komiteleder Geir Pollestad og medlem Kjell Børge Freiberg (Frp) fra Hadsel var skjønt enige om noe: 
- Vi møter ulike syn i næringen. Rådene vi har fått under besøket i Lofoten avviker fra de vi møter fra næringsorganisasjonene som holder til i Oslo. Det er nyttig å få fram mangfoldet i næringen. 

Opprettet 16.03.2018 10:11. Sist oppdatert 16.03.2018 10:11

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS