×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

"Den norske kystflåten under 21 meter rammes av en politisk pandemi"

Smittekilden er kvotemeldingen båret frem av regjeringspartiene med støtte fra FrP og ledelsen i Norges Fiskarlag. Diagnosen er pustebesvær og ruin for mange i den mindre kystflåten, stor kyst spares og Finnmarksmodellen splintres. 

Debatt

Hammerfest fiskarlag mener de grupper som taper på konsekvensene av kvotemeldinga må kompenseres.  Foto: Arkiv

Hensikten med gruppeinndelingene i Finnmarksmodellen (fra år 2002) var å sikre en differensiert fiskeflåte slik at små fartøy kan konkurrere om ressursene på linje med de største fartøyene i kystflåten. I 2008 kom strukturkvoteordningen for hele kystflåten over 11m for å øke lønnsomheten og effektiviteten. Men så tillater man en utglidning i Finnmarksmodellen ved å tillate flytting av kvoter over gruppegrensene og ressurser flyttes oftere ut fra den mindre kystflåten og samles på større kystfartøy. Når da fiskeriminister Sandberg hevet kvotetaket i 2017 forsterkes denne utviklingen og nå er resultatet at 61 917 tonn eller 41 % av torskekvotene nå er samlet på 149 fartøy med faktisk lengde over 21 m mens de 1577 fartøyene under 21 m deler på de resterende 88 425 tonnene (Figur 1).

Hammerfest 1

.

Så kommer regjeringspartiene med støtte fra FrP og ledelsen i Fiskarlaget og skal rydde opp i dette. Først vil de omgruppere kystfartøyene etter faktisk lengde og så låse døren med såkalte tette skott mellom de nye gruppene. Det ikke nok at man allerede har en skjevfordeling av kvoter mellom gruppene, men nå skal denne sementeres, og forbli slik. Og ennå har vi ikke inkludert fiskeslag som blant annet sei, sild og makrell ressursene som vil forsterke skjevhetene ytterligere.
Men dette blir først komplett når tilbakefall av strukturene er gjennomført , der konsekvensene for gruppene 11-15m og 15-21m er dramatiske.

Gruppen 11-15m har i dag omlag 70-72 fartøy med rekrutteringskvoter men uten strukturkvoter. Så kommer det i tillegg inn nye 270 fartøy fra gruppen under 11 m uten strukturkvoter. Dersom de 290 fartøyene i denne gruppen slipper ta kostnaden alene med rekrutteringskvotene ville tilbakefallet være ett gjennomsnitt på 64 tonn per fartøy (52 tonn dersom rekrutteringsfartøyene inkluderes) mens med ny gruppering blir dette 19 tonn (Figur 2). I gruppen 15-21m blir konsekvensen ved tilbakefall også dramatisk. Mange av fartøyene som har flere strukturkvoter flyttes ut og opp til gruppen over 21 m mens det samtidig kommer noen inn fra gruppen under. Totalt blir det igjen 96 fartøy i denne gruppen mens andelen av den gjennomsnittlige strukturkvoteandelen per båt går ned fra 178 tonn per fartøy til 80 tonn per fartøy.

hammerfest 2

.

Kystflåten under 21m er viktig for fiskerinæringen og ikke minst kystsamfunnene. Så kommer en kvotemelding med løsninger som gjør at disse fartøyeierne vil blø kraftig, miste mye av sitt driftsgrunnlag og egenkapital bygd opp over år med møysommelig strev. Og hvorfor skal gruppen 11-15m bære alle kostnadene knyttet til hjemfall av gratis strukturkvoter til fartøy som aldri har hatt kostnader med dette, som de 270 fartøyene som kommer fra gruppen under 11 m og fartøy med rekrutteringskvoter. Rekrutteringskvoter er ett fellesansvar for hele fiskerinæringen og ikke bare for gruppen 11-15m.
At noen politiske parti har ønsket endringer og ville presse sine ideologer igjennom er ikke noe nytt for fiskerinæringen. Det som for oss er både forstemmende og skremmende er at ledelsen i Norges Fiskarlag har støttet disse ideologiene og kvotemeldingen. De ville ha denne meldingen vedtatt.

Hammerfest Fiskarlag vil derfor oppfordre hele kysten og kystflåten til å bidra til at:
• Flytting av kvoter og ressurser stoppes inntil man har en bedre løsning enn den som man har i dag.
• Før en eventuell flytting gjennomføres så må en ha avtaler om å kompensere de gruppene som taper. Det foreløpige estimatet er en omfordeling av mellom 20 000-25 000 tonn med torskeressurser til en kostnad på rundt 1,5 milliarder kroner.
• Ledelsen i Norges Fiskarlag bør forklare hvorfor det var så viktig å få vedtatt kvotemeldingen før disse spørsmålene var avklart. 

På forsiden nå