Kyst og Fjord

Denne stenger Sørvær

Her ser du grunnen til at det har gått fra vondt til verre for innbyggere og næringsliv i Sørvær. I morgen gjøres et nytt forsøk på å sprenge ned steinmassene.

200 innbyggere og et særdeles velplassert fiskebruk er isolert. 

Foto: Statens Vegvesen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

- God dag, svarer Hasvik-ordfører Eva Husby når Kyst og Fjord ringer.
- Ja, er det nå det? spør vi.
- Nei. Jeg presenterer meg stort sett bare som vegkontoret nå for tida, ler Husby.

 

Det er galgenhumoren de flyter på nå, 47 dager etter at steinras ved Falkenbergtunnelen mellom Sørvær og Breivikbotn gjorde hverdagen enda litt mer utfordrende enn den normalt sett er på denne tida av året. Faren for nye steinskred førte til sterke ferdselsbegrensninger forbi tunnelen, og under de tre siste ukenes anleggsarbeid har trafikken bare kunnet passere i kolonnekjøring natterstid.

 

Entreprenørselskapet Visinor er innleid for å få ned løsmassene. De sprengte fredag av salven som etter planen skulle ha fått ned ned det farlige overhenget oppe i fjellsiden. Men forsøket mislyktes, og faregraden under det skadeskutte fjellpartiet ble derfor oppgradert. Siden mandag har vegen vært fullstendig stengt, og både næringsliv og innbyggere setter sin lit til at onsdagens sprengningsforsøk gir resultat.
- Får vi det til slik vi ønsker, kan vegen være ryddet og klar i løpet av torsdag eller fredag, sier byggeleder i Statens Vegvesen, Tor Inge Hellander til Kyst og Fjord.

 

Det håper fiskekjøper Frank Arne Ylanen hos Lerøy i Sørvær de lykkes med. Heller ikke her mangler galgenhumoren.
- Jeg hørte de hadde krise i Bergen forleden da de var fri for strøm i 2- 3 timer. Her har vi vært uten veg i snart to måneder!
Ylanen sier frustrasjonen begynner å tære på.
- Vi har ikke kunnet planlegge noenting, og står her med femti mann som skulle jobba i sesongen men som nå ikke får gjort noenting siden vi ikke kan kjøpe fisk. Vi var så glade i helga, da vi trodde alt var i orden og gjenopptok fiskekjøpet igjen søndag. Men mandag måtte vi ut med ny beskjed om at vi ikke kunne kjøpe.

 

Normalt for denne tida ville Lerøy i Sørvær kjøpt fisk for en daglig førstehåndsverdi for rundt én million kroner.

- Og det er ekstra ille i år, da båtene har svært gode forhold på havet, og det koker av fisk. Dette skulle vært en knallstart på året for oss, men isteden må vi bare stå og se på at skreien svømmer forbi. Den venter ikke på at vegen skal åpne, sier Ylanen.  

 

Ordfører Eva Husby sier at fiskekjøperen langt fra er den eneste frustrerte innbyggeren i Sørvær.

- Det er mange fortvilte telefoner for tida. Dette har vart i snart femti dager og jeg føler at Sørvær er i ferd med å nå et punkt der det begynner å bli kritisk. Så jeg håper og tror at det blir en løsning denne uka. Om det blir kolonnekjøring er ikke noe problem, hovedsaken er at man kommer igjennom til forutsigbare tider, at man vet hva man kan forholde seg til.

- Vi er vant til tøffe forhold, vi bor på ei øy og veit at ferga kan være innstilt en dag eller to. Men det vi opplever nå er unntakstilstand. 

Opprettet 06.02.2018 15:28. Sist oppdatert 06.02.2018 16:08

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS