Kyst og Fjord

Denne stenger Sørvær

Her ser du grunnen til at det har gått fra vondt til verre for innbyggere og næringsliv i Sørvær. I morgen gjøres et nytt forsøk på å sprenge ned steinmassene.

200 innbyggere og et særdeles velplassert fiskebruk er isolert. 

Foto: Statens Vegvesen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

- God dag, svarer Hasvik-ordfører Eva Husby når Kyst og Fjord ringer.
- Ja, er det nå det? spør vi.
- Nei. Jeg presenterer meg stort sett bare som vegkontoret nå for tida, ler Husby.

 

Det er galgenhumoren de flyter på nå, 47 dager etter at steinras ved Falkenbergtunnelen mellom Sørvær og Breivikbotn gjorde hverdagen enda litt mer utfordrende enn den normalt sett er på denne tida av året. Faren for nye steinskred førte til sterke ferdselsbegrensninger forbi tunnelen, og under de tre siste ukenes anleggsarbeid har trafikken bare kunnet passere i kolonnekjøring natterstid.

 

Entreprenørselskapet Visinor er innleid for å få ned løsmassene. De sprengte fredag av salven som etter planen skulle ha fått ned ned det farlige overhenget oppe i fjellsiden. Men forsøket mislyktes, og faregraden under det skadeskutte fjellpartiet ble derfor oppgradert. Siden mandag har vegen vært fullstendig stengt, og både næringsliv og innbyggere setter sin lit til at onsdagens sprengningsforsøk gir resultat.
- Får vi det til slik vi ønsker, kan vegen være ryddet og klar i løpet av torsdag eller fredag, sier byggeleder i Statens Vegvesen, Tor Inge Hellander til Kyst og Fjord.

 

Det håper fiskekjøper Frank Arne Ylanen hos Lerøy i Sørvær de lykkes med. Heller ikke her mangler galgenhumoren.
- Jeg hørte de hadde krise i Bergen forleden da de var fri for strøm i 2- 3 timer. Her har vi vært uten veg i snart to måneder!
Ylanen sier frustrasjonen begynner å tære på.
- Vi har ikke kunnet planlegge noenting, og står her med femti mann som skulle jobba i sesongen men som nå ikke får gjort noenting siden vi ikke kan kjøpe fisk. Vi var så glade i helga, da vi trodde alt var i orden og gjenopptok fiskekjøpet igjen søndag. Men mandag måtte vi ut med ny beskjed om at vi ikke kunne kjøpe.

 

Normalt for denne tida ville Lerøy i Sørvær kjøpt fisk for en daglig førstehåndsverdi for rundt én million kroner.

- Og det er ekstra ille i år, da båtene har svært gode forhold på havet, og det koker av fisk. Dette skulle vært en knallstart på året for oss, men isteden må vi bare stå og se på at skreien svømmer forbi. Den venter ikke på at vegen skal åpne, sier Ylanen.  

 

Ordfører Eva Husby sier at fiskekjøperen langt fra er den eneste frustrerte innbyggeren i Sørvær.

- Det er mange fortvilte telefoner for tida. Dette har vart i snart femti dager og jeg føler at Sørvær er i ferd med å nå et punkt der det begynner å bli kritisk. Så jeg håper og tror at det blir en løsning denne uka. Om det blir kolonnekjøring er ikke noe problem, hovedsaken er at man kommer igjennom til forutsigbare tider, at man vet hva man kan forholde seg til.

- Vi er vant til tøffe forhold, vi bor på ei øy og veit at ferga kan være innstilt en dag eller to. Men det vi opplever nå er unntakstilstand. 

Opprettet 06.02.2018 15:28. Sist oppdatert 06.02.2018 16:08

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS