×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Dette står ikke til troende

Arne Pedersen mener det rett og slett ikke fremstår troverdig at flertallspartiene bak kvotemeldinga selv har funnet på at strukturkvotene skal falle tilbake til nye grupper.

Debatt

Arne Pedersen fastholder at oppbyggingen av en havgående flåte med kystflåtens kvoter har skjedd med Fiskarlagets og Kjell Ingebrigtsens vedtak og vilje.  Foto: Erik Jenssen

Leder Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget har hele tiden bedt stortinget behandle kvotemeldingen så fort som mulig, slik at fiskerne vet hva de har å forholde seg til. Nå vet de hva de skal forholde seg til. Strukturkvotene skal ikke tilbake til gruppen de tilhører etter at strukturperioden er over. Regjeringspartiene viser til at de har støtte fra Fiskarlaget.

Dersom Fiskarlaget har sitt klare standpunkt om at kvotene skal tilbake, hva er det da man skal utrede når stortinget allerede har gjort sitt vedtak? Vi andre, sammen med Riksrevisjonen, har høylytt gitt vårt varsku om at meldingen er for dårlig utredet og må utsettes. Ingebrigtsen har ment det motsatte.

Nå har man bygd opp havfiskeflåte over 28 meter på kyst- og sjarkflåtens kvoter. Dette har skjedd med Ingebrigtsen og Fiskarlagets vedtak og vilje.  Nå søkes det å etablere en allmenn oppfatningen av strukturkvotene ikke kan tilbakeføres til opprinnelig gruppe. Det kan de og det må de.

Alle har hele tiden visst at når strukturperioden er over så skal kvotene tilbake til sine opprinnelige grupper og der fordeles til styrking av grunnkvoten.

Strukturering skulle gi en gevinst til alle flåtegruppene når strukturperioden var over. Det var selve motivet for å tillate strukturering. Når det ikke blir slik så er det all grunn til å føle seg grundig lurt.

Det kommer en tid at det skjer et generasjonsskifte og dermed også et eierskifte av kvoter. Og det kommer snart, også for dem som har samlet mange kvoter til eget rederi. Det kan ikke ende på annen måte enn at aktive fiskere er faset ut som eier og driver av sin egen fiskebåt.

Dersom Ingebrigtsen har advart regjeringspartiene om å la strukturkvotene bli der de er, etter strukturperioden, hvem er det da som har funnet på denne galskapen? Det må med andre ord være H, FrP, V og KrF, 8 dager før vedtak i stortinget, som på egen hånd har funnet på at strukturkvotene ikke skal tilbakeføres likevel. Det står ikke til troende.

Arne Pedersen

På forsiden nå