Kyst og Fjord

- Differansen skyldes fjorårs-lager

Krabbekjøper Svein Vegar Lyder mener differansen mellom eksportert og solgt volum er enkel å forklare.

- Det er blant annet vår krabbe som gir differansen.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

 

Kyst og Fjord meldte tidligere i dag at tallene for eksport av levende krabbe i årets to første måneder ligger 35 tonn over det landede kvantumet. 

Krabbekjøper Svein Vegar Lyder reagerer på fremstillingen, som han mener underbygger mistanken om at det jukses i næringa. Årsaken til at det ble sendt ut mer av landet enn det ble fisket er ifølge Lyder høy fisketakt i slutten av desember kombinert med lav eksport.

- Bare vi alene hadde over 35 tonn på lager som vi ikke kom i gang med å selge før godt ut i januar. Årsaken er at russerne gjorde refordelinger til sine kvoter, slik at markedene i Korea ble forsynt med russisk krabbe lenger enn normalt. Dermed satt vi inne med ekstra store lager i forhold til hva som er normalt. Så 2018 var spesielt, sier Lyder.
Han anslår at det ved utgangen av februar sto bare 5- 6 tonn igjen på lager i hans system, og at mye av differansen Kyst og Fjord påpeker kan forklares bare der.

 

Bjørn Ronald Olsen i Storbukt Fiskeindustri vil ikke kommentere sin egen lagerstatus offentlig, men deler Svein Lyders analyse av at differansen kan skyldes store inngående lagre ved nyttår.
- Den mest åpenbare forklaringen er jo inngående beholdning ved nyttår. Det må man ta hensyn til. Salget i februar går også helt til siste dagen i måneden, mens salget i desember gjerne stopper rundt den 18. des fordi logistikken faller bort på grunn av jula samtidig som mange fiskere tar den siste resten av kvota i romjula.

Han mener det er for tidlig å problematisere avvik mellom eksporttall og landinger.

- Tidlig på året er tallene så små at dette gir seg store utslag. Så det er farlig å regne det opp i februar, man må nok heller se dette over for eksempel en halvårsperiode enn bare to måneder, sier Bjørn Ronald Olsen.

 

Håkon Hansen i North Cape King Krab med mottak i Billefjord sier de generelt operere med små lager, og at beholdningen har ligget på to- tre tonn ved nyttår, og kanskje et tonn lavere ved utgangen av februar.
- Vi prøver generelt å ikke ligge på lager med så mye, så vi har kjørt ganske jevnt, sier Hansen.

 

Svein Ruud i Norway King Crab med mottak i Bugøynes opplever en motsatt lagersituasjon av den Olsen og Lyder forteller om.

- Jeg opplevde at salget i desember var svært godt, og hørte at det var mange som solgte ut det de hadde til nyttår. Så jeg har ingen god forklaring på forskjellen mellom eksport og landingstall. Ut fra eget bilde så hadde vi mer på lager ved inngangen til mars enn ved inngangen til januar, sier Ruud.
Han anslår at hans beholdning levende krabber var under tonnet ved nyttår, og at den vokste til nærmere ti tonn ved utgangen av mars.

 

Differansen mellom landingstall og eksport har også tidligere vært gjenstand for interesse fra både media og myndigheter.
- Og slik tallene fremkommer nå, så skjønner jeg at journalister spør, sier Ruud.
Han mener det er enkelt å forholde seg til tallene når man ser isolert på den levende logistikken, og holder produksjonskrabbe utenom.
- Da er det ikke mulig å gjømme seg bak omregningsfaktorer. Et tonn levende inn og et tonn levende ut bør jo være en mot en. Så med levende logistikk blir næringen mer gjennomsiktig, og det er bra.

Ton-Ola Rudi ved Fiskeridirektoratets kontrollseksjon opplyser til Kyst og Fjord at det ikke føres løpende rapportering til myndighetene over hvor mye levende krabbe som til enhver tid står lagret. 

Opprettet 06.03.2019 15:13. Sist oppdatert 06.03.2019 15:25

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS