×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

- Differansen skyldes fjorårs-lager

Krabbekjøper Svein Vegar Lyder mener differansen mellom eksportert og solgt volum er enkel å forklare.

- Det er blant annet vår krabbe som gir differansen.

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Kyst og Fjord meldte tidligere i dag at tallene for eksport av levende krabbe i årets to første måneder ligger 35 tonn over det landede kvantumet. 

Krabbekjøper Svein Vegar Lyder reagerer på fremstillingen, som han mener underbygger mistanken om at det jukses i næringa. Årsaken til at det ble sendt ut mer av landet enn det ble fisket er ifølge Lyder høy fisketakt i slutten av desember kombinert med lav eksport.

- Bare vi alene hadde over 35 tonn på lager som vi ikke kom i gang med å selge før godt ut i januar. Årsaken er at russerne gjorde refordelinger til sine kvoter, slik at markedene i Korea ble forsynt med russisk krabbe lenger enn normalt. Dermed satt vi inne med ekstra store lager i forhold til hva som er normalt. Så 2018 var spesielt, sier Lyder.
Han anslår at det ved utgangen av februar sto bare 5- 6 tonn igjen på lager i hans system, og at mye av differansen Kyst og Fjord påpeker kan forklares bare der.

Bjørn Ronald Olsen i Storbukt Fiskeindustri vil ikke kommentere sin egen lagerstatus offentlig, men deler Svein Lyders analyse av at differansen kan skyldes store inngående lagre ved nyttår.
- Den mest åpenbare forklaringen er jo inngående beholdning ved nyttår. Det må man ta hensyn til. Salget i februar går også helt til siste dagen i måneden, mens salget i desember gjerne stopper rundt den 18. des fordi logistikken faller bort på grunn av jula samtidig som mange fiskere tar den siste resten av kvota i romjula.

Han mener det er for tidlig å problematisere avvik mellom eksporttall og landinger.

- Tidlig på året er tallene så små at dette gir seg store utslag. Så det er farlig å regne det opp i februar, man må nok heller se dette over for eksempel en halvårsperiode enn bare to måneder, sier Bjørn Ronald Olsen.

Håkon Hansen i North Cape King Krab med mottak i Billefjord sier de generelt operere med små lager, og at beholdningen har ligget på to- tre tonn ved nyttår, og kanskje et tonn lavere ved utgangen av februar.
- Vi prøver generelt å ikke ligge på lager med så mye, så vi har kjørt ganske jevnt, sier Hansen.

Svein Ruud i Norway King Crab med mottak i Bugøynes opplever en motsatt lagersituasjon av den Olsen og Lyder forteller om.

- Jeg opplevde at salget i desember var svært godt, og hørte at det var mange som solgte ut det de hadde til nyttår. Så jeg har ingen god forklaring på forskjellen mellom eksport og landingstall. Ut fra eget bilde så hadde vi mer på lager ved inngangen til mars enn ved inngangen til januar, sier Ruud.
Han anslår at hans beholdning levende krabber var under tonnet ved nyttår, og at den vokste til nærmere ti tonn ved utgangen av mars.

Differansen mellom landingstall og eksport har også tidligere vært gjenstand for interesse fra både media og myndigheter.
- Og slik tallene fremkommer nå, så skjønner jeg at journalister spør, sier Ruud.
Han mener det er enkelt å forholde seg til tallene når man ser isolert på den levende logistikken, og holder produksjonskrabbe utenom.
- Da er det ikke mulig å gjømme seg bak omregningsfaktorer. Et tonn levende inn og et tonn levende ut bør jo være en mot en. Så med levende logistikk blir næringen mer gjennomsiktig, og det er bra.

Ton-Ola Rudi ved Fiskeridirektoratets kontrollseksjon opplyser til Kyst og Fjord at det ikke føres løpende rapportering til myndighetene over hvor mye levende krabbe som til enhver tid står lagret. 

På forsiden nå