×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Direktoratet om fiskerikontrollen: – Store muligheter for å omgå loven

Fiskeridirektoratet og SINTEF Ocean inviterer til webinar om fremtidens fiskerikontroll den 28. april. Samtidig foregår det denne uka storkontroll i flere regioner i Nord-Norge.

Fiskeridirektoratet og SINTEF inviterer fiskerinæringen til webinar om fremtidens fiskerikontroll den 28. april. Båtene på bildet har ingen befatning med saken. Foto: Rune Kr. Ellingsen/Arkiv

Datoen er 28 april, og direktoratet håper at alle grener av fiskerinæringen vil delta. Det skriver de i en pressemelding.

– Hvordan kan dagens fiskeriforvaltning og etterlevelse av reguleringene styrkes gjennom digitalisering og automatisering? Dette og mye annet blir saker som skal belyses i Webinaret som er åpent for alle, spør direktoratet:

Webinaret skal også ta for seg hvilke muligheter digitalisering og automatisering gir til å styrke markedsposisjonen for norsk sjømat som etisk og bærekraftig.
I fiskerikontrollutvalgets rapport «Framtidens Fiskerikontroll» (NOU 2019: 21) blir det pekt på flere utfordringer. Særlig pekes det på at nærmest all rapportering gjennom verdikjeden er basert på egenrapportering og ikke-verifiserbare data, som gir et stort mulighetsrom for omgåelse av fiskerilovgivningen.
Nye teknologiske løsninger
Løsningen fiskerikontrollutvalget peker på er automatisering og digitalisering, som vil kunne gi en rekke gevinster. For eksempel verifiserbar dokumentasjon på at fiskeriene er bærekraftige og lovlig, som igjen vil kunne sikre markedstilgang for norsk sjømat. Videre ligger det en rekke effektiviseringsgevinster i digitalisering.Den teknologiske utviklingen gir mulighet for automatisert og verifiserbar innsamling av data for å sikre korrekt registrering av ressursuttaket og dermed unngå at ressursregistrering må baseres på egenrapportering. Utviklingen åpner også for å flytte ressursregistrering og kvoteavregning fra landingstidspunktet til det tidspunktet ressursuttaket faktisk skjer.

Webinar med ulike perspektiv
Fiskeridirektoratet og SINTEF Ocean ønsker å samle næring, leverandørindustri, forvaltning og FoU-institusjoner til debatt om fremtidens fiskerikontroll. Det vil holdes innlegg fra ulike perspektiver. Webinaret avsluttes med en paneldebatt.

På forsiden nå