×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Direktoratet vurderte feil

Ensilasjerom inngår ikke i lasterom og nå krever rederi 100.000 til dekning av advokatutgifter.

Rederiet Mirsel AS har vunnet fram i en klagesak i forbindelse med byggingen av «Elias». Foto: Naval Consult

I forbindelsen med nybygget «Elias» hadde rederiet Mirsel AS beregnet at en ensilasjetank ikke skulle regnes som en del av båtens lasteromskapasitet, melder Kystmagasinet på sine nettsider.

Da vurderingen av «Elias’» lastekapasitet skulle vurderes av Fiskeridirektoratet region Nordland kom de til at lastetanken som var merket som ensilasjetank (totalt 75,37 m³), skulle beregnes som lasterom.

Årsaken til denne vurderingen var at denne delen av båten med enkle grep kunne brukes som et vanlig lasterom.

I 2018 kom en forskrift der det heter at: «Rom for biprodukter, som f.eks. lever, rogn og torskehoder, melrom, rom for inntak av fisk eller for slog, blødetank, rom for bearbeiding av fangsten, ensilasjetanker, vannballasttanker, islagre og isrom, redskapsrom og rom for øvrig som ikke lovlig kan nyttes til føring av fangst, skal ikke tas med i beregningen».

Rederiet krever  i etterkant av prosessen om å få dekket 100.000 kroner i advokatutgifter på grunn av det første avslaget. Erstatningskravet er stilet til Fiskeridirektoratet.

På forsiden nå