×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Disp på notseien

Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Mattilsynet har fattet vedtak om dispensasjon fra kravet om bløgging/sløying i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer §§7 og 8, gjeldende for notfanget sei som innfryses rund for eksport til tredjeland.

Det presiseres i vedtaket at fisk som ikke bløgges og/eller sløyes, likevel skal håndteres slik at kvaliteten ikke forringes i form av skader, buktæring og andre innvollsmerker, framtredende nedbrytingsprosesser eller unormale sensoriske egenskaper.

Dispensasjonen gjelder fram til det fastsettes nytt regelverk som regulerer forholdet eller Mattilsynet bestemmer noe annet.

På forsiden nå