×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Dobler Senja-besetninga

Etter flere års venting, får KV Senja dobbel besetning. Fartøyet går i dag for halv maskin sammenlignet med de andre Nordkapp-fartøyene.

KV Senja har lenge gått for halv maskin. Nå får skipet dobbel besetning.  Foto: Forsvaret

Det går fram av forslaget til statsbudsjett. 1. august skal mannskap nummer to være på plass, og fartøyet får dermed en langt bedre utnyttelsesgrad enn i dag.

Det har lenge ligget i kortene at KV Senja skulle få dobbelt mannskap, på lik linje med de andre, med både i fjor og i forfjor uteble bevilgninga.

- Regjeringen foreslår å styrke Kystvakten ved å etablere en åttende besetning til Ytre kystvakt. Dette vil gjøre Kystvakten mer robust, og bidra til å opprettholde det høye antallet døgn kystvaktfartøyene skal seile, heter det i forslaget til statsbudsjett.

Regjeringen foreslår en bevilgning til Kystvakten på om lag 1,2 milliarder kroner neste år.

- Regjeringen viderefører ambisjonen i langtidsplanen for Forsvaret om NH90 til både fregattene og Kystvakten i inneværende planperiode, skriver regjeringa, som også omtaler fartøyfornyelsen:

- Fornyelsen av fartøysstrukturen med tre nye helikopterbærende fartøyer vil gi Kystvakten fartøyer med betydelig bedre egenskaper og økt kapasitet.

Det første av de nye helikopterbærende skipene, som skal erstatte den 40 år gamle Nordkapp-klassen, kommer første kvartal 2022. 

På forsiden nå